Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Rick Oosterhoff 020 750 46 00
Mail Rick Oosterhoff

Versterking Markermeerdijken – Hoe draagt Wareco bij aan een schadevrije omgeving?

De Markeermeerdijken worden versterkt.
Wareco draagt bij om de omgeving schadevrij te houden. Tijdens de landelijke tweede toetsronde in 2006 is ruim 33 kilometer Markermeerdijken Hoorn - Amsterdam afgekeurd. De stabiliteit van de dijken is onvoldoende en op bepaalde locaties zijn de dijken niet hoog genoeg. Om deze reden versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen met alliantie partners Boskalis en VolkerWessels en de omgeving 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam.

De dijk moet na de versterking weer voor 50 jaar veilig zijn. De Markermeerdijken beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders en 25 miljard euro aan economische waarden. Tevens is de dijk cultuurhistorisch erfgoed en provinciaal monument.

Wareco Ingenieurs is, samen met o.a. Volker InfraDesign, medeopsteller van het beleid rondom schade aan omgevingsobjecten en onderdeel van het Integraal Monitoringsteam van de Alliantie Markermeerdijken. We toetsten de omgevingsbeïnvloeding op nabijgelegen panden en andere objecten. We stellen monitoringsplannen op en ondersteunen Omgevingsmanagement en andere afdelingen op het gebied van omgevingsbeïnvloeding en schade. Zo dragen ook wij bij aan een veiliger Noord-Holland.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Rick Oosterhoff Contact

Mail Rick Oosterhoff  020 750 46 00