Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Volledige ontzorging Schiedam bij grondwatertaak

20-11-2017

We gaan de gemeente Schiedam volledig ontzorgen voor de gemeentelijke grondwatertaak. Schiedam heeft met ons een raamovereenkomst gesloten om de komende jaren de grondwaterzorgplicht in te vullen en uit te voeren.

In deze opdracht kunnen we aan de slag met drie van onze specialismen, namelijk: het inrichten van een grondwatermeetnet, onderzoek doen naar hoge en lage grondwaterstanden en de backoffice zijn voor meldingen en communicatie met bewoners.

Inrichten grondwatermeetnet

De eerste stap is het inrichten en het beheren van het grondwatermeetnet. Dit meetnet bestaat uit ongeveer 130 peilbuizen met telemetrische dataloggers. Via ons beheersysteem WarecoWaterData heeft de gemeente toegang tot de peilbuisgegevens en meetdata.

Onderzoek, oplossingen en advies

De komende jaren doen we onderzoek naar te hoge en te lage grondwaterstanden. Voor aandachtsgebieden brengen we klimaatbestendige oplossingsrichtingen in kaart. Bij werken in de openbare ruimte geven we advies over de rol van grondwater.

Backoffice

Wij zijn daarnaast de backoffice voor klachten en meldingen van bewoners en de communicatie met bewoners. Hierbij werken we samen met het klantcontactcentrum van de gemeente. Verder zijn we betrokken bij het opzetten van publieke websites, het organiseren van bewonersavonden en het adviseren over eventuele acties naar aanleiding van meldingen.

We gaan dus nauw samenwerken met verschillende afdelingen binnen de gemeente. Het maakt ons erg enthousiast dat we voor de gemeente de gehele grondwatertaak mogen verzorgen. Met een integrale raamovereenkomst weet de gemeente zeker dat ze aan haar zorgplicht kan voldoen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00