Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Wareco Droogtemonitor: Grondwaterstand van zaken

Begin juni presenteerde Wareco de Droogtemonitor waarmee de actuele droogte op basis van grondwaterstanden inzichtelijk is in Nederland. De afgelopen maand zijn (felle) buien over ons land getrokken, met op diverse locaties wateroverlast tot gevolg. Wat heeft dat voor effect op de grondwaterstanden? Tijd om ons land eens onder de loep te nemen.

Droogtemonitor

De Droogtemonitor analyseert periodiek de gemeten grondwaterstanden van zo’n 20 duizend freatische peilbuizen. Door deze periodieke update krijgen we een goed beeld van de droogte-ontwikkeling in het land, en van de reactiesnelheden van de grondwaterstand op neerslag.

Wilt u zelf een kijkje nemen op de Droogtemonitor, om bijvoorbeeld te zien hoe droog het is in uw gemeente? Ga naar www.wareco.nl/droogtemonitor.

Reactie op neerslag

Door de neerslag in de eerste helft van juni stegen de grondwaterstanden in de meeste  westelijke gemeenten in Nederland (gemiddeld circa 1 cm per dag). De klei- en veenbodems zorgen hier voor minder berging in de bodem, waardoor grondwaterstanden sneller reageren op de gevallen neerslag. Dit is anders in de oostelijke en zuidelijke gemeenten; daar daalde de grondwaterstand nog altijd zo’n 0,5 cm per dag. De grotere bergingscapaciteit van de zandbodems in dit deel van het land, zorgen voor een vertraagde en gedempte reactie op neerslag.

De tweede helft van juni verliep droger, waardoor de grondwaterstanden in het hele land weer licht daalden (zo’n 0,5 tot 1,0 cm per dag), ook in het westen van het land. 

Figuur 1: Neerslag in de afgelopen maand juni

Figuur 1: Neerslag in de afgelopen maand juni

 

overzichtskaart 

Figuur 2: Eerste helft van juni (links) laat een duidelijke scheiding tussen stijgende grondwaterstanden (groen) in het westen van het land en dalende grondwaterstanden (rood) op de hogere zandgronden zien. Door afname van neerslag daalden de grondwaterstanden in de tweede helft van juni (rechts).

Actuele droogte

In bijna alle gemeenten van Nederland zijn de grondwaterstanden momenteel lager dan ze waren in dezelfde periode van 2018. Dat heeft alles te maken met het verschil in neerslagtekort  tussen beide jaren. Tot nu toe verliep het voorjaar van 2020 een stuk droger dan 2018. Afhankelijk van de neerslag die deze zomer gaat vallen en het oplopend neerslagtekort, kunnen de grondwaterstanden dit jaar tot wel enkele decimeters onder het minimum van 2018 uitzakken.

Figuur 3: verloop van de hoogte van een gemodelleerde grondwaterstand in een binnenduinrandgebied vanaf 2018 tot en met nu, met prognose voor de rest van de zomer. Rode lijn: minimum grondwaterstand in 2018, deze trad medio augustus op. 

Droogte op detailniveau 

De ruimtelijke variatie in grondwaterstanden en reactie op neerslag laten zien dat we genuanceerd moeten kijken naar droogte, op een lokaler niveau. Bent u benieuwd naar de gedetailleerde droogte-ontwikkeling binnen uw gemeente? Op peilbuis- of zelfs perceelniveau? Bent u benieuwd hoe de grondwaterstanden zich kunnen ontwikkelen deze zomer of in de verdere toekomst? En welke maatregelen voor u doelmatig zijn op het verbeteren van de lokale grondwatersituatie (zowel droogte als nattigheid), zoals de Urban Water Buffer? Wij helpen u graag verder. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00