Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Wareco Droogtemonitor: Grondwaterstand van zaken

Begin juni presenteerde Wareco de Droogtemonitor, waarmee de actuele droogte op basis van grondwaterstanden inzichtelijk is in Nederland. De afgelopen maanden zijn veel buien over ons land getrokken, met op diverse locaties ook wateroverlast tot gevolg. Wat heeft dat voor effect op de grondwaterstanden? Tijd om ons land weer eens onder de loep te nemen.

Droogtemonitor

De Droogtemonitor analyseert periodiek de gemeten grondwaterstanden van zo’n 20 duizend freatische peilbuizen. Door deze periodieke update krijgen we een goed beeld van de droogte-ontwikkeling in het land, en van de reactiesnelheden van de grondwaterstand op neerslag.

Wilt u zelf een kijkje nemen op de Droogtemonitor, om bijvoorbeeld te zien hoe droog het is in uw gemeente? Ga naar www.wareco.nl/droogtemonitor.

Reactie op neerslag

Het hydrologische jaar begon uitzonderlijk droog. Vanaf juni hebben stevige regenbuien en meerdere natte perioden er echter voor gezorgd dat het neerslagtekort momenteel niet meer boven het historische niveau zit uit 1976 en momenteel ook lager is dan 2018 <https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/geografische-overzichten/neerslagtekort_droogte>. Ter vergelijking: in juni 2018 viel in De Bilt in totaal 118 mm neerslag; in juni 2020 was dit 776 mm. Dat heeft effect gehad op de gemeten grondwaterstanden.

De buien van de afgelopen twee weken zorgden ervoor dat de grondwaterstand in vrijwel alle gemeenten met beschikbare data de afgelopen twee weken steeg (tussen 0,5 en 2,5 cm per dag).

Actuele droogte

Het grote neerslagtekort in juni zorgde ervoor dat Nederland rood kleurde op de Droogtemonitor: de grondwaterstanden bevonden zich op een lager niveau dan in dezelfde periode in 2018. In veel gemeenten stond het grondwater meer dan 30 cm lager dan in 2018. De grote hoeveelheden neerslag in de zomer van 2020, in vergelijking met de zomer van 2018, hebben ervoor gezorgd dat de grondwaterstanden momenteel (eind augustus 2020) in de meeste gemeenten in Nederland hoger zijn dan in dezelfde periode in 2018. Dat is gunstig. Maar het betekent niet dat er deze zomer geen risico is (geweest) op het ontstaan van droogteschade!

 

Figuur 2: De grondwaterstand in 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2018, op twee momenten: 15 juni (links) en 31 augustus (rechts). Door het neerslagtekort in juni lagen de grondwaterstanden in 2020 lager dan in 2018. De relatief natte zomermaanden van 2020, vergeleken met 2018, zorgden ervoor dat de grondwaterstanden in augustus dit jaar hoger zijn dan dat ze in augustus 2018 waren.

Risico op droogteschade

De grondwaterstanden alleen bepalen niet het risico op droogteschade. Lokale gebiedskenmerken en omgevingsfactoren spelen hierbij een belangrijke rol. De aanwezigheid van ondiepe veenlagen maken het gebied bijvoorbeeld kwetsbaar voor maaivelddalingen, maar alleen als de grondwaterstand uitzakt tot onder de van nature laagst voorkomende grondwaterstand. Het risico op droogteschade wordt dus veroorzaakt door de combinatie tussen de grondwaterstand en het effect die deze grondwaterstand tot gevolg kan hebben.

Bent u benieuwd naar een gedetailleerde droogte-ontwikkeling binnen uw gemeente? Op peilbuis- of zelfs perceelniveau? En waar de kwetsbaarheden liggen voor het ontstaan van droogteschade door lokale gebiedskenmerken, zoals bodemopbouw, aanwezig groen en funderingen? Of bent u benieuwd welke maatregelen voor u doelmatig zijn op het verbeteren van de lokale grondwatersituatie (zowel droogte als nattigheid), zoals Actief Grondwaterpeilbeheer? Wij helpen u graag verder.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00