Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Ir. Judith Zwart
Mail Ir. Judith Zwart

Wareco Droogtemonitor: Neerslag biedt enig soelaas, maar droogte houdt aan

Begin juni presenteerde Wareco de Droogtemonitor, waarmee de actuele droogte op basis van grondwaterstanden inzichtelijk is in Nederland. De afgelopen twee weken zijn (felle) buien over ons land getrokken, met op diverse locaties wateroverlast tot gevolg. Wat heeft dat voor effect op de grondwaterstanden? Tijd om ons land eens onder de loep te nemen.

Droogtemonitor

De Droogtemonitor analyseert wekelijks de gemeten grondwaterstanden van zo’n 20 duizend freatische peilbuizen. Door deze periodieke update krijgen we een goed beeld van de droogte-ontwikkeling in het land, en van de reactiesnelheden van de grondwaterstand op neerslag.

Wilt u zelf een kijkje nemen op de Droogtemonitor, om bijvoorbeeld te zien hoe droog het is in uw gemeente? Ga naar www.wareco.nl/droogtemonitor

Reactie op neerslag

Door de neerslag van de afgelopen twee weken stijgen de grondwaterstanden in de meeste westelijke gemeenten in Nederland (gemiddeld circa 1 cm per dag). De klei- en veenbodems zorgen hier voor minder berging in de bodem, waardoor grondwaterstanden sneller reageren op de gevallen neerslag. Dit is anders in de oostelijke en zuidelijke gemeenten; daar daalt de grondwaterstand nog altijd zo’n 0,5 cm per dag. De grotere bergingscapaciteit van de zandbodems in dit deel van het land, zorgen voor een vertraagde en gedempte reactie op neerslag.

Figuur 1: Duidelijke scheiding tussen stijgende grondwaterstanden (groen) in het westen van het land en dalende grondwaterstanden (rood) op de hogere zandgronden, in de afgelopen twee weken.

Actuele droogte

Op de hoge zandgronden zijn de grondwaterstanden momenteel gemiddeld 20 cm lager dan in dezelfde periode in 2018. Dat heeft alles te maken met het verschil in neerslagtekort tussen beide jaren. Het huidige neerslagtekort (170 mm) is momenteel een stuk hoger dan rond dezelfde tijd in 2018 (120 mm). In laag-Nederland is dit verschil nauwelijks aanwezig. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals de grote dichtheid van watergangen in de poldergebieden en de aanwezigheid van drainage in bebouwd gebieden. Al met al beperken deze maatregelen de fluctuatie in de grondwaterstanden.

Droogte op detailniveau

De ruimtelijke variatie in grondwaterstanden en reactie op neerslag laten zien dat we genuanceerd moeten kijken naar droogte, op een lokaler niveau. Bent u benieuwd naar de gedetailleerde droogte-ontwikkeling binnen uw gemeente? Op peilbuis- of zelfs perceelniveau? En welke maatregelen voor u doelmatig zijn op het verbeteren van de lokale grondwatersituatie (zowel droogte als nattigheid), zoals de Urban Water Buffer? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Judith Zwart Contact