Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Ir. Judith Zwart
Mail Ir. Judith Zwart

Wareco presenteert....de droogtemonitor

Het is droog in Nederland. Het landelijk neerslagtekort is in deze tijd van het jaar nog nooit zo groot geweest. De hoeveelheid neerslag en verdamping is echter slechts één indicatie van droogte. Lage grondwaterstanden is een andere indicator. Wareco presenteert een droogtemonitor, waarbij de actuele droogte op basis van grondwaterstanden inzichtelijk is in Nederland.

Data-analyse

Er zijn in Nederland vele duizenden peilbuizen die de grondwaterstand meten. De ontwikkelde droogtemonitor analyseert de meetgegevens van een stelsel van 20 duizend freatische peilbuizen van diverse databronnen, waaronder Dinoloket. De meetreeksen zijn gefilterd op bruikbaarheid, waarna voor elke peilbuis een eenvoudig tijdreeksmodel is opgesteld. Bij een voldoende nauwkeurige simulatie van de metingen, zijn statistieken berekend, zoals de laagste grondwaterstand in verschillende jaren.

Droogtemonitor

De ontwikkelde droogtemonitor toont informatie over de actuele en historische (lage) grondwaterstanden per gemeente in Nederland. En het geeft de huidige trend weer van de grondwaterstanden: hoe snel daalde de grondwaterstand de afgelopen tijd?

Bekijk zelf de droogtemonitor hier

Benieuwd naar de reactie van het grondwater in Nederland op de voorspelde regen aankomende week? Wij zullen u dan van een inhoudelijke update voorzien.

Invloed van buien

De informatie presenteren we op gemeenteniveau en is bedoeld om een landelijk beeld te geven. Het geeft dus een grove indicatie van de lokale droogte. De landelijke variatie in droogte is echter goed te zien. Door het droge weer dalen de grondwaterstanden in heel Nederland. Ondanks de zeer natte winter en maart zijn de huidige grondwaterstanden lager dan in dezelfde periode in 2018. De grondwateraanvulling is dus onvoldoende geweest om de afgelopen drie droge maanden geheel op te vangen. Desalniettemin hebben de natte perioden zeker bijgedragen aan het beperken van de huidige droogte. Wanneer deze droge periode na een droge winter had plaatsgevonden, was het effect nog groter geweest. Een aanvulling van het grondwater, passief of actief met maatregelen, helpt (uiteraard) dus sterk om de effecten van droogte op het grondwater te beperken.

Droogtemonitor detailleren voor uw beheersgebied?

Lage grondwaterstanden kunnen ruimtelijk enorm variëren binnen een gemeente. Een detailstudie op peilbuisniveau kan hier inzicht in verschaffen. Daarnaast geven lage grondwaterstanden niet altijd problemen. Bent u benieuwd naar de ruimtelijke variatie in de lage grondwaterstanden binnen uw gemeente? Of hoe de daling kan doorzetten bij verschillende (toekomst)scenario’s? En wat de droogte voor gevolgen kan hebben in uw gemeente? Wij helpen u graag verder, bijvoorbeeld door deze droogtemonitor voor uw organisatie te detailleren.

Of wilt u ons helpen met het verbeteren met de monitor, door datasets samen te voegen? We gaan graag het gesprek aan.

Handelingsperspectief

Om de droogteschade te beperken, is het noodzakelijk om dergelijke informatie om te zetten naar (planmatige) handelingsperspectieven. Wareco kan u bij alle fases van droogteproblematiek ondersteunen: van het in kaart brengen van de droogterisico’s, het ontwerp van maatregelen tot monitoring in de beheerfase. Kijk hier voor meer informatie.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Judith Zwart Contact