Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur M. der Kinderen, MSc 020 750 46 00
Mail Maaike der Kinderen

WarecoWaterData inzicht in effect droogte

28-03-2019

Met de nieuwste update van de online modelviewer in WarecoWaterData, hebben we voortaan wekelijks inzicht in de actuele grondwaterstanden, tot op perceelsniveau. Zo kunt u gelijk handelen wanneer extreem weer voorkomt, zoals afgelopen zomer.

Wat houdt het in?

Onze grondwatermodellen vullen we aan met KNMI-gegevens van het weer. Dagelijks worden grondwaterstanden berekend en wekelijks updaten we grondwaterstanden in de viewer. Zo kunt u op onze viewer kijken naar vele duizenden fictieve peilbuizen in het stedelijk gebied. Met behulp van de KNMI ’14klimaatscenario’s maken we tegelijkertijd de situatie bij klimaatverandering inzichtelijk.

Aan de slag met grondwaterdata

Afgelopen zomer was het niet altijd duidelijk op welke plekken de lage grondwaterstand problemen veroorzaakte. In de gemeente Bergen (zie afbeelding) is nu direct zichtbaar waar zich lage grondwaterstanden voordeden, en in hoeverre de situatie kan verergeren bij klimaatverandering. In de viewer geven we ook de risicogebieden en kansengebieden aan, voor de huidige situatie en die met klimaatverandering. De meetreeksen kunt u direct inzetten, bijvoorbeeld voor:

  • de invulling van de klimaatstresstest;
  • het kiezen van geschikte maatregelen in het watersysteem;
  • de afhandeling van meldingen over het grondwater.

Met de modelviewer van WarecoWaterData geeft u een professionele invulling aan uw gemeentelijke grondwaterzorgplicht, het hele jaar door. Deze korte film laat zien hoe het werkt.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maaike der Kinderen Contact

Mail Maaike der Kinderen  020 750 46 00