Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. M. Klein Overmeen 0570 660910
Mail Maaike Klein Overmeen

Water en ruimtelijk ontwerp gaan samen

De wijk Doornsteeg in de gemeente Nijkerk wordt een groene, landelijke, duurzame en kindvriendelijke wijk met ongeveer 1200 woningen. Om deze ambitie te realiseren, trekken water en ruimtelijk ontwerp samen op vanaf de eerste planvorming.

Half maart 2016 gaven de gemeente Nijkerk, Waterschap Vallei en Veluwe, Wareco ingenieurs en bureau Maris de aftrap voor het waterstructuurplan. Met dit plan wordt invulling gegeven aan een klimaatbestendig Doornsteeg. 

Waterstructuurplan

In het waterstructuurplan werken we het oppervlaktewatersysteem voor de wijk uit. De Dammersbeek en de noord-zuid gerichte waterlopen zijn belangrijke kenmerken in het gebied.

Samenwerking

Bij het opstellen van het waterstructuurplan werken we nauw samen met de landschapsarchitecten van bureau Maris. Op deze manier ontstaat een plan waarin het watersysteem is afgestemd op het landschapsontwerp en ondersteunend is aan het groene, duurzame en kindvriendelijke karakter van de wijk.

Andersom zorgen we ervoor dat de randvoorwaarden voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem duidelijk en op een goede manier worden meegenomen in de verdere planuitwerking. Dat gaat om randvoorwaarden voor zowel percelen, het openbaar terrein als het watersysteem zelf.

> Lees meer over dit project

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maaike Klein Overmeen Contact

Mail Maaike Klein Overmeen  0570 660910