Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Hans Kriele 06 107 358 55
sr. adviseur stedelijk water

Waterhuishouding provinciale weg

Dicht op de praktijk

Als specialisten stedelijk water ontwerpen we regelmatig stukken rioolstelsel. Of we dimensioneren infiltratievoorzieningen. Het is dus logisch dat ook bij infrastructurele werken onze expertise wordt ingezet.

 Zo ook in Waddinxveen waar wordt gewerkt aan een nieuwe randweg die aan de zuidkant rond het dorp zal komen te liggen. Wareco draagt zorg voor een klimaatbestendige waterhuishouding. Dit doen we op locatie, dicht op de praktijk dus, integraal en met de nadruk op praktische haalbaarheid van de oplossingen. Hieronder een korte impressie.

Het projectteam op locatie

Bij het ontwerp van de weg wordt er gewerkt met een groot team met allerlei achtergronden en specialisaties. Het is belangrijk om de lijnen kort te houden. Daarom is het waardevol dat de mensen van Wareco direct bij het projectteam werken: zodra het specialisme water nodig is bij een discussie sluiten we direct aan.

De voorbereiding

Bij een dergelijk project komen veel verschillende eisen voor de waterhuishouding samen, wat een goede voorbereiding extra noodzakelijk maakt. Er zijn ontwerpeisen van Rijkswaterstaat, van de provincie, en van het waterschap. Bovendien worden bijvoorbeeld de pompkelders na afloop overgedragen aan de gemeente. Daarom hebben we voor elk onderdeel van de waterhuishouding uitgezocht waar het ontwerp aan moet voldoen.

De uitdaging

Het ontwerp van de afwatering van een weg wordt vaak pragmatisch uitgevoerd op basis van jarenlange ervaring. Door klimaatverandering worden de buien die vallen echter heviger en is meer water nodig om droogte te bestrijden. Dit nemen we (natuurlijk) mee in het ontwerpproces. Voor de waterhuishouding is het belangrijk om te zorgen dat waar mogelijk het water op een natuurlijke wijze kan afstromen. Daardoor wordt het hemelwater enigszins geschoond door de passage door de berm of de grond.

De route naar oplossingen

Infiltratie van hemelwater is in de omgeving van Waddinxveen niet de makkelijkste oplossing, omdat er in de ondergrond (de naam geeft het al weg) veenlagen liggen die de doorstroming blokkeren. Voor de wegdelen waar er vanaf het wegdek geen natuurlijke afstroming naar oppervlaktewater kan plaatsvinden bedenken we daarom alternatieve oplossingen.

Het hemelwater van grote neerslaggebeurtenissen kan waar nodig tijdelijk worden geborgen, bijvoorbeeld in de middenberm tussen de rijstroken in. Dit beperkt de kosten van de aanleg van afvoerleidingen én zorgt ervoor dat het hemelwater vertraagt in het oppervlaktewater terechtkomt, waardoor het peil hiervan minder snel zal stijgen tijdens een grote neerslaggebeurtenis.

Wareco: van krachtige klimaatvisualisaties naar een maakbaar ontwerp

Wareco stedelijk water zet zich met ruim 20 specialisten dagelijks in om klimaatanalyses met overtuigende visualisaties uit te voeren. Afhankelijk van de vraag kan dit globaal en strategisch zijn maar zeker ook heel praktisch en maakbaar. Wij denken graag met u mee!

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Hans Kriele Contact

sr. adviseur stedelijk water  06 107 358 55