Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Riemer de Witte, MSc 020 750 46 03
Mail Riemer de Witte, MSc

De afgelopen weken regende het vaak én veel: Wat doet dit met het grondwater?

In sommige delen van Nederland is al meer dan 2,5 keer zoveel neerslag gevallen dan normaal in heel oktober.
En, langdurige periodes van regen zorgen voor een grote aanvulling van het grondwater.

Wat betekent dit voor het grondwaterniveau? Betekent het einde van de droge periode ook het einde van de lage grondwaterstanden? In dit soort periodes is het belangrijk om te weten hoe het grondwater reageert, ook tussen de peilbuizen in. En dat kunnen we zien met onze grondwaterviewer.

Onze nieuwste ontwikkeling voor de grondwaterviewer is namelijk een wekelijkse update van het achterliggende model. Zo wordt met het grondwatermodel elke week de dagelijkse grondwaterstand berekent met de meest actuele weergegevens, en kunt u op pandniveau de actuele grondwaterstand bekijken! Handig, bijvoorbeeld bij het verwerken van grondwateroverlastmeldingen.


Het figuur hierboven is een weergave van de online grondwaterviewer. In dit figuur zijn de fictieve peilbuizen in het model (boven) en de berekende grondwaterstanden (onder) weergegeven.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Riemer de Witte Contact

 020 750 46 03