Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Watersysteemkaart vertaalt theorie naar praktijk bij civiele werken

15-03-2018

Een watersysteemkaart geeft snel inzicht in grondwaterrisico's en -kansen bij civieltechnisch werk in de openbare ruimte. Voor de gemeente Langedijk hebben we zo'n watersysteemkaart opgesteld. Deze kaart is direct al in de praktijk toegepast bij een rioolvervanging. 

Duidelijkheid over maatregelen

Om de huidige grondwatersituatie vlakdekkend in beeld te brengen, hebben we een grondwatermodel opgesteld. Vervolgens is een watersysteemkaart gemaakt waarop in één oogopslag duidelijk wordt of er, bijvoorbeeld bij rioolvervanging, maatregelen nodig zijn om grondwateroverlast of –onderlast te bestrijden.

Ook laat deze kaart zien of er risico’s zijn voor de bebouwde omgeving als gevolg van bemalingswerkzaamheden bij de rioolvervanging.


Theorie vertalen naar praktijk

De watersysteemkaart is een instrument om de theorie (model) te vertalen naar de praktijk. De systeemkaart en bijbehorende prioritering geven aan waar er risico’s voorkomen op grondwateroverlast en -onderlast (droogteschade) en welke gebieden kansrijk zijn voor infiltratie van afstromend hemelwater.

Snel doorpakken

Bij de gemeente Langedijk bestonden al plannen om de riolering ter plaatse van de Spoorstraat (Oudkarspel) te vervangen en deels te relinen. De voorbereiding van de rioleringswerkzaamheden is deels gedaan door Arcadis (voorlopig ontwerp riolering). KW Infra heeft de kostenraming (SSK raming) opgesteld.

De door ons opgestelde watersysteemkaart gaf snel duidelijkheid over de doelmatigheid van drainage. Er was geen grondwateronderzoek meer nodig en er kon sneller worden doorgepakt naar de ontwerpfase. Hierdoor kon de werkvoorbereiding worden versneld.

Rioolvervanging en herinrichting combineren.

De rioolververvanging wordt gecombineerd met de herinrichting van de openbare ruimte. Wij hebben de uitvoeringsvoorbereiding van het project verzorgd.

Voor het bovengrondse deel van de herinrichting is samengewerkt met HB Adviesbureau. Samen met HB hebben we het engineerings-traject ten behoeve van de uitvoering, tot aan de feitelijke aanbesteding, voor de gemeente Langedijk verzorgd.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00