Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Wettelijke taak gemeente bij verdroging

Bij verdroging in de stad gaat het veelal om funderingsschade en maaivelddaling. Wat  moet de gemeente doen om verdroging in de ondergrond te bestrijden? In lijn met de Waterwet wordt van de gemeente een onderzoekende en informerende houding verwacht.

Dit was de boodschap tijdens de sessie over 'Droogte -  Waterwet' op ons symposium over De Klimaatbestendige Stad.

In deze parallelsessie bleek al snel dat het treffen van openbare maatregelen tegen droogte allerlei mitsen en maren oproept. Bijvoorbeeld over precedentwerking, doelmatigheid, de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, etcetera. Dit kan de besluitvorming lam leggen.

Houding gemeente

De belangrijkste conclusies van deze sessie gaan over de houding van de gemeente in zo?n lastige situatie. Op basis van de Waterwet zou de houding van de gemeente, volgens de deelnemers, als volgt moeten zijn: 

Concrete acties

Acties van de gemeente om verdroging te voorkomen zijn:

  • Zorgvuldig meewegen van droogterisico?s bij beslissingen over het beheer van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld bij het programmeren van openbare werken (prioriteit), maar ook bij ?niets doen?.
  • Klimaatscan uitvoeren. Weten wat de grondwatersituatie is in de gemeente. En in welke gebieden er gebouwen en infrastructuur gevoelig zijn voor lage grondwaterstanden.
  • Beleid vastleggen in het GRP. Uitkomsten van de klimaatscan en andere onderzoeken vertalen naar beleid en dat vastleggen in het GRP.
  • Onderzoeken en informeren. Bij een besluit tot uitvoeringsmaatregelen, zoals een rioolvervanging is de onderzoekende en informerende houding van de gemeente cruciaal.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00