Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Wijk waterrobuust maken tegen wateroverlast

15-06-2016

Een duurzame inrichting van de Eikenlaan en omgeving in Nieuw-Loosdrecht, moet de wijk bestand maken tegen extreme buien en de grondwateroverlast verminderen. De nieuwe klimaatbestendige inrichting moet ook zorgen voor een langere levensduur van de aanwezige karakteristieke bomen.

Huidige situatie

De wijk ligt op een helling van de Utrechtse Heuvelrug en is daardoor gevoelig voor zowel overlast door afstromend regenwater als voor grondwateroverlast. De openbare ruimte is aan vervanging toe en de groeiplaats van de oude bomen is verre van ideaal.

Klimaatboom

Bij de aanpak van dit project volgen we het innovatieve principe van de Klimaatboom. Hierbij werken riolering, groen en wegontwerp op een slimme manier samen.

We starten met onderzoek waarbij we kijken naar onder meer bodemgesteldheid, grondwater en groeiplaatsen van de bomen. Ook doen we perceelinspecties. Aan de hand van de resultaten brengen we de randvoorwaarden in kaart voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte in de gehele kern Nieuw-Loosdrecht. De randvoorwaarden vertalen we naar te nemen maatregelen.

Integrale oplossing

We bieden in het project Eikenlaan een integrale oplossing voor riolering, ondergrond, groen en de verharding van straat en parkeervakken. De diverse oplossingsmogelijkheden worden tegen elkaar afgewogen op basis van ondermeer effect, kosten en gewenst straatbeeld.

Lees meer over de klimaatboom in ons artikel in Stadswerk of op onze website.