Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Guy Henckens 06 825 011 74
sr. specialist stedelijk water

Wijkgerichte aanpak klimaatadaptatie

Veel gemeenten vragen zich af hoe ze het beste de klimaatstresstesten en risicodialogen om kunnen zetten tot concrete maatregelen. En ook tot echte beklijvende aandacht voor klimaatadaptatie bij meerdere afdelingen. De gemeente Alkmaar heeft ervoor gekozen om de koe bij de hoorns te vatten en een renovatie van een hele wijk (Koedijk) te gebruiken om als organisatie te leren hoe een wijk klimaatrobuust te maken.
Al doende leert men! Ten minste, als we ook bewust evalueren.

Samen met de gemeente doorlopen we het ontwerpproces waarbij we bij elke stap aandacht hebben voor klimaatadaptatie. Hiervoor gebruiken we alle beschikbare informatie; stresstesten, expert kennis en lokale kennis van alle betrokken disciplines zowel vanuit beheer als vanuit beleid (grijs, groen, blauw, stedenbouwkundige, wijkcoördinator). Als groep stimuleren we elkaar om verfrissende ideeën in te brengen. Om daarna door te pakken en met elkaar de verschillende belangen scherp op tafel te krijgen en keuzes te maken. Paar voorbeelden: vergroenen of parkeerdruk verminderen (of combineren?), ondergronds of bovengronds en zichtbaar water bergen (kan dat, willen we dat?), centraal of decentraal water bergen, welke pleinen opwaarderen met groen/blauw? 

Maar het echte bijzondere aan het project is dat we gedurende het proces bijhouden wat er goed en fout gaat. Hierdoor weet de gemeente voor het vervolg beter wat wel en wat niet werkt. Stap voor stap leren we zo samen wat voor Alkmaar een goede methodiek is om klimaatadaptief te werken!

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Guy Henckens Contact

sr. specialist stedelijk water  06 825 011 74