Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur dr. Lieselotte Tolk 06-10914315
Mail Lieselotte Tolk

Ook woningbouwcorporaties anticiperen op droogte

De droge zomer van 2018 staat iedereen nog scherp voor de geest. De grondwaterstanden zakten op veel plaatsen flink uit. Met alle gevolgen van dien: bodemdaling, groenschade en funderingsschade.  Vast staat dat we deze situatie vaker mee gaan maken. Hoe beïnvloedt de (verslechterde?) staat van de funderingen de verduurzamingsopgave? Welke investering is waar en wanneer nodig? Gemeenten en woningbouwcorporaties zetten hun tanden hierin. Zaak dus om samen funderingskennis te ontwikkelen. Dat kan nu stap voor stap met onze beproefde Wareco methode.

Schade aan bebouwing 

De ondergrond en bovengrond zijn direct met elkaar verbonden. Bij lage grondwaterstanden, als gevolg van bijvoorbeeld de droogte van 2018, kan schade aan de funderingen ontstaan. Funderingen op houten palen kunnen worden aangetast door paalrot bij droogstand van het bovenste funderingshout. Bovendien zorgt bij bodemdaling negatieve kleef voor een toenemende belasting op de palen. Daarnaast kunnen ongelijkmatige zettingen in de bodem zorgen voor scheefstand en scheuren bij panden met een fundering zonder palen (‘op staal’ gefundeerd).

Woningschade kan al optreden bij enkele millimeters van ongelijke zetting. Maar meestal is het een sluimerend probleem dat zich over vele jaren opbouwt. Bij houten palen wordt de aantasting van de fundering pas zichtbaar als de palen onomkeerbaar zijn aangetast. Het sluipende proces van droogstaande palen kan spontaan als ongewenste verrassing boven water komt.

Mogelijke gevolgen van droogte in bebowde omgeving
Figuur: Mogelijke gevolgen van droogte in de bebouwde omgeving.

Risico’s zien als kansen

Woningcorporaties zijn net als bewoners gebaat bij het anticiperen op het ontstaan van funderingsschade in de (soms nabije) toekomst. De kosten voor funderingsherstel lopen al snel op tot tienduizenden euro’s per pand. Daarom is het doelmatig om de staat van de funderingen mee te nemen in de financiële afweging om woningen te verduurzamen, te innoveren of te slopen. Verduurzamen betekent meestal ook het vergroten van het gewicht van de woning (dubbelglas, zonnepanelen, et cetera), waardoor het risico ontstaat op extra verzakking bij gebouwen.

Anticiperen met een integrale blik; een beproefde Wareco methode  

Een integrale aanpak helpt u bij zowel het voorkomen van funderingsschade als het verbeteren van de huidige situatie rond de levensduur van de woning. Wareco verbindt al 40 jaar essentiële specialismen aan elkaar: grondwater, riolering, funderingen, bodem. Dat heeft tot een praktische strategische funderingsmethode geleid.

We werken stap voor stap en van grof naar fijn. Van algemene risicoscans voor wijken op basis van modellen en databases voor wijken op basis van modellen en databases (die hebben wij vaak al paraat op gemeenteschaal) tot aan vloerveldwaterpassingen en funderingsinspecties.  

Bij iedere fase leren we samen meer, zodat we het onderzoek daar besteden waar het nodig is. Deze methode is afgelopen 20 jaar doorontwikkeld en beproefd bij vele gemeenten en woningbouwcorporaties. Zo hebben we bijgedragen aan strategische investeringsplannen en vooral ook: aan een langere levensduur van panden.

Onze specialisten delen graag hun kennis met u! 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Lieselotte Tolk Contact

 06-10914315