Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Workshop klimaatbestendig ontwerpen Zaandam

In Zaanstad is een pilotproject gestart waar we opvang en afvoer van hemelwater realiseren zonder ondergrondse leidingen. Regenwater is dan zichtbaar en er kan op deze manier op kosten worden bespaard.

Workshop

Binnen dit project hebben we bij de gemeente een eerste workshop georganiseerd. Hierbij is gesproken over de noodzaak van klimaatbestendig ontwerpen en over de klimaatbestendige inrichting van de buurt.

Aan bod kwam ook waar water mag staan bij hevige neerslag. Bijvoorbeeld wel in een groenstrook of op een wijkweg maar nooit op de hoofdwegen of bij bebouwing. Hoeveel water op welke locatie acceptabel is, wordt later bepaald. 

De deelnemers van de workshop hebben op een tekening aangegeven waar aandachtspunten, kansen en knelpunten liggen. De groene structuur van de wijk lijkt veel kansen te bieden, mits rekening wordt gehouden met het voorkomen van grondwateroverlast. Er is een grote groenstrook waar veel gespeeld wordt. Deze speelfunctie, op die locatie, is belangrijk om te behouden voor de buurt.

De wijkmanager was bij de eerste workshop aanwezig om in het ontwerp de belangen van de bewoners mee te nemen. 

Vervolgstappen

Aan de hand van de resultaten gaan we nu verder met de uitwerking van schetsontwerpen. In het voorbeeldproject kijken we naar klimaatbestendige regenwaterafvoer en grondwaterbeheer. De bevindingen van een dergelijk systeem moeten informatie geven voor toepassing in de rest van de gemeente Zaanstad, ook in gebieden waar ruimte schaars is.

Inmiddels is een tweede workshop georganiseerd waarin schetsontwerpen worden afgewogen.

Naar het project in Zaandam

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00