Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Martin Mees 020 750 46 00
Mail Martin Mees

Onderzoek woningcorporaties Rotterdam

Wij voeren funderingsonderzoek uit bij woningblokken in de oude buurten in Rotterdam. De onderzoeken worden uitgevoerd voor drie woningbouwverenigingen: Woonstad, Havensteder en Vestia.

Funderingsproblematiek

De funderingsproblematiek van de oude woningvoorraad in gebieden als Crooswijk, Het Oude Noorden, de Agniese Buurt, Kralingen en Feijenoord heeft vooral te maken met droogstand van het funderingshout. Daarnaast kan de problematiek van de draagkracht welke verband houdt met de negatieve kleef een rol spelen.

Het gaat om strategische beslissingen met betrekking tot:

  • Handhaven en investeren in de kwaliteit;
  • Sloop en vervangende nieuwbouw
  • Verkoop aan de zittende huurder of derden. 

Inventarisatie

Om een gedegen afweging te maken wordt bij het woningblok eerst de scheefstand en schade is geïnventariseerd, waarna zo nodig locaties worden gekozen voor het uitvoeren van funderingsinspecties. Bij de inspectie wordt standaard het niveau van het bovenste funderingshout ten opzichte van NAP gemeten. Tevens wordt een tijdelijke peilbuis geplaatst. Na enkele dagen wordt de grondwaterstand in ongestoorde situatie opgenomen.

Funderingsverval voorkomen

Regelmatig wordt bij een nog redelijke fundering een te lage grondwaterstand gemeten. In die situaties wordt geadviseerd nader geohydrologische onderzoek te doen om te beoordelen of de grondwaterstand kan worden verhoogd waardoor dreigend funderingsverval kan worden voorkomen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Martin Mees Contact

Mail Martin Mees  020 750 46 00