Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Expertise en aanpak

Sinds de oprichting van Wareco in 1980 hebben we ons gespecialiseerd in de vakgebieden bodem, water en funderingen. In de afgelopen decennia hebben we bewust elke vijf jaar onze strategie bijgestuurd.

De veelheid aan projecten gecombineerd met deze koersveranderingen hebben Wareco tot de specialist gemaakt die het vandaag de dag is.

We worden ook gevraagd om het totaalplaatje van de drie vakgebieden binnen één project in kaart te brengen. Door deze integrale aanpak kunnen verrassingen tijdens de uitvoering worden voorkomen. 

Aspecten van onze dienstverlening

Binnen de vakgebieden heeft onze dienstverlening zich in de loop der tijd toegespitst op de volgende aspecten:

  • Onderzoek
  • Advies
  • Aandragen van oplossingen
  • Voorbereiding, begeleiding en uitvoering
  • Beleidsondersteuning
  • Nazorg en beheer 

We zijn trots op de grote, toonaangevende projecten waarbij onze expertise werd ingeroepen. Tegelijkertijd zien we ook uitdaging in kleinschalige problemen.

Specialisten op drie vakgebieden

Wij hebben er vanaf het begin bewust voor gekozen om als bureau specialisten op elk van onze drie vakgebieden in huis te hebben. We onderscheiden ons daarin duidelijk van andere spelers in de markt die meestal slechts één vakgebied beheersen, of heel veel vakgebieden op generalistisch niveau in huis hebben.

Klant spreekt met specialist

Specialisten worden intern opgeleid. Beginners op de arbeidsmarkt leren bij ons in de praktijk alles van het vakgebied. Pas als ze de materie beheersen, gaan ze een project leiden en gaan ze met een klant aan tafel. We hebben geen accountmanagers in dienst. Bij ons spreekt de klant rechtstreeks met de specialist.

Kennis delen

Vakgebieden, specialisten: het klinkt misschien ingewikkeld. Soms is onze opdrachtgever zelf zeer kundig op het vakgebied, dat is makkelijk communiceren. Veel vaker echter is onze directe opdrachtgever zelf geen specialist. Dan helpt onze mentaliteit om kennis te delen. Door kennis te delen en begrijpelijke taal te gebruiken, ontwikkelt de klant zich en dat komt de kwaliteit van het eindresultaat aantoonbaar ten goede.