Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Historie

De basis van Wareco Ingenieurs is gelegd in de jaren '80 van de vorige eeuw. Door drie studenten werd de stichting Water Resources Consultance opgericht. De stichting, al snel Wareco genoemd, ondersteunde wijkraden en belangenverenigingen van bewoners met specialistische kennis bij stadsvernieuwing.

Al in 1980 werden de eerste bodemonderzoeken uitgevoerd, funderingen onderzocht en watersystemen beoordeeld. Vanaf het prille begin voelden we ons betrokken bij de menselijke en maatschappelijke gevolgen van bodem-, water- en funderingsproblemen. 

Van stichting naar BV

De toenmalige directeuren Nico Borreman en Peter den Nijs traden in respectievelijk 1985 en 1986 toe tot het stichtingsbestuur. In 1988 werd Wareco een besloten vennootschap en werd het klantenbestand verbreed tot overheden en bedrijven. In 1992 werden Borreman en Den Nijs directeur-eigenaar van Wareco. Vanaf die tijd ontwikkelde het bedrijf zich geleidelijk, van 12 medewerkers toen tot 70 medewerkers in 2017.

Overname door Aveco de Bondt

Op  3 juli 2017 zijn we overgenomen door ingenieursbedrijf Aveco de Bondt.  Met deze overname kan onze kennis verder worden versterkt en geoptimaliseerd. De directeuren van Wareco, Nico Borreman en Peter den Nijs, treden terug en maken ruimte voor een nieuw management.

Aveco de Bondt is een ingenieursbedrijf met zo’n 300 werknemers verdeeld over vestigingen in Holten, Amersfoort, Eindhoven en Breda. Ze doen onderzoeks- en advieswerk in de markten: ruimtelijke ontwikkeling, gebouwen, mobiliteit & infrastructuur, water, energie & duurzaamheid en industrie.