Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Kennisnetwerk

Als ingenieursbureau hebben we vaak te maken met projecten waar, naast ons eigen vakspecialisme, ook andere expertise noodzakelijk is. In die gevallen werken wij samen met een netwerk van experts met dezelfde ambitieuze aanpak. Voorbeelden hiervan zijn juristen met als specialiteit bodem en grondwaterproblematiek, landschapsarchitecten, (hydro)biologen, geochemici en geotechnici.

De organisaties waar wij mee samenwerken zijn net als wij: doelgericht, flexibel, specialistisch en gewend om samen te werken. Het is een netwerk van toppers op hun vakgebied. Doordat wij samenwerken met sterke spelers die uitblinken in hun vak, is succes verzekerd. Wij vervullen in die gevallen vaak de regierol en verzorgen het projectmanagement.

Elke samenwerking is afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever. Op basis van de vraagstellling wordt nagegaan welke samenwerking de beste is.

In onderstaand overzicht zijn bureau's opgenomen waar wij vaak mee samenwerken. Wij raden hen ten zeerste aan voor de specialistische kennis op hun vakgebied.

Endanco | nazorg bodemverontreining

Afkoop van nazorg van bodemverontreining

Endanco

Bodemplan | risicodragende bodemsanering en bouwrijp maken

Risicodragende uitvoering van bodemsaneringen en bouw- en woonrijp maken.

Bodemplan

 

Broomans | asbest inventarisaties

Asbest inventarisaties

Ingenieursbureau Broomans BV 

Crux | geotechniek

Geotechniek

Crux 

SHR | hout-technologie

Hout-technologie

SHR

Sterk Consulting | juridisch advies - water

Juridisch advies - water

Sterk Consulting

Kroon & De Keijzer | juridisch advies - bodem

Juridisch advies - bodem

Kroon & De Keijzer

Eelerwoude | landschapsarchitectuur

Landschapsarchitectuur, ruimtelijke ontwikkeling, ecologie, cultuurtechniek

Eelerwoude