Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Missie en visie

De basis van Wareco Ingenieurs is gelegd in de jaren '80 van de vorige eeuw en komt voort uit onze betrokkenheid bij de menselijke en maatschappelijke gevolgen van bodem-, water- en funderingsproblematiek.

Missie

Die basis is tevens de grondslag voor onze missie:

 "Wareco Ingenieurs wil een bijdrage leveren aan de duurzame kwaliteit van de bebouwde omgeving en wil daarmee waarde creëren voor zijn klanten, medewerkers en de maatschappij."

Visie

Onze visie geeft weer hoe wij onze missie denken te bereiken. De visie is gebaseerd op ervaringen, capaciteiten en overtuigingen:

 • Wij nemen kwaliteit als uitgangspunt van de dienstverlening aan onze opdrachtgevers omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit de basis is van continuïteit, in de breedste zin van het woord;
 • Wij voeren kwaliteit door in alle facetten van onze bedrijfsvoering om een hoogwaardige dienstverlening te waarborgen; 
 • Wij willen in onze bedrijfsvoering en onze advisering het milieu zo min mogelijk belasten;
 • Wij willen risico’s voor onze stakeholders expliciet beheersen. Hierbij beschouwen wij als stakeholders onze aandeelhouders, onze medewerkers, onze klanten en de samenleving;
 • Vanuit dit risicobesef beschouwen wij de veiligheid van de medewerkers en derden als primaire randvoorwaarde van onze dienstverlening;
 • Wij willen werken aan complexe, kennisintensieve projecten zodat de specialistische kennis van onze medewerkers kan worden toegepast, onderhouden en uitgebreid;
 • Wij werken aan het verbeteren en delen van relevante kennis, zowel binnen als buiten Wareco, om te komen tot een beter advies aan de klant, iedere dag;
 • Wij investeren in de opleiding, ontwikkeling en groei van onze medewerkers met als uitgangspunt hen voor langere tijd uitdaging te bieden en aan Wareco te kunnen binden. Deze specialisten zijn op hun beurt in staat om klanten voor langere tijd aan Wareco te binden;
 • Wij zullen nieuwe manieren van zakendoen ontwikkelen met als doel onze concurrentiepositie en rendement binnen de vakgebieden bodem, water en funderingen te versterken en de stabiliteit van de onderneming te vergroten; zodoende kunnen we onze missie blijvend nastreven;
 • Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zullen wij onze klanten, medewerkers en hun omgeving waar mogelijk bewust maken van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om te komen tot een duurzame instandhouding of ontwikkeling van de bebouwde omgeving;
 • Wij zien een toenemende rol voor onze specialistische kennis binnen de versterking van de stedelijke omgeving, de ondergrondse infrastructuur, projectontwikkeling en risicobeheersing;
 • Wij investeren in de gerichte samenwerking met derden die eenzelfde visie en kwaliteitsfilosofie hanteren, voor zover de samenwerking bijdraagt aan de opgestelde doelstellingen en missie;
 • Wij investeren in maatschappelijke projecten die niet direct bijdragen aan de projecten van Wareco.