Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Anne Wietse Boer 0207504600
Mail Anne Wietse Boer

Overtuinen te Zaandam

Voor woningcorporatie Parteon hebben we diverse zaken onderzocht in verband met de haalbaarheid van de realisatie van een woonwijk op een oud bedrijventerrein in Zaandam.

Verontreiniging

Op een voormalig bedrijventerrein wil woningcorporatie Parteon een woonwijk realiseren. Op de locatie zijn diverse verontreinigingen ontstaan doordat in het verleden watergangen zijn gedempt met verontreinigd (rest)materiaal.

Risicobeoordeling

Gericht op het plan van de woningcorporatie is door ons een uitgebreide risicobeoordeling voor het project uitgevoerd. Hieruit volgde welke technische en ook financiële risico's op het project van toepassing zijn.

Aanvullend onderzoek

Aan de hand van deze risicobeoordeling is aanvullend onderzoek naar de bodemverontreinigingen en waterhuishouding uitgevoerd. Met de resultaten van de onderzoeken adviseren we Parteon over de economisch en technisch meest gunstige inrichting van het stedebouwkundig plan. Hiervoor is ondermeer in GIS een optimaal maaiveldniveau bepaald.


Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseur

Anne Wietse Boer Contact

Mail Anne Wietse Boer  0207504600