Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Bodemsanering Knorr-terrein

Het terrein van de voormalige Knorr-fabriek in Loosdrecht krijgt een woonbestemming. Dit betekent dat de bodem moet worden gesaneerd. Dit is niet zozeer een technische probleem. Het probleem is om de kosten hiervan in een vroeg stadium inzichtelijk te hebben. De volgende stadia worden doorlopen:

  1. Bij de grondtransactie: een kosteninschatting met relatief ruime bandbreedte op basis van bestaand bodemonderzoek. Dit kan in dit stadium, zoals in dit geval leiden tot risicobepalende elementen die in eerste instantie buiten de grondtransactie kunnen worden gehouden.
  2. In de voorbereiding van de ontwikkeling: gericht bodemonderzoek en gesprekken met de overheid wat leidt tot een kleine bandbreedte in de kosten en eliminatie van grote onzekerheden.
  3. In de uitvoering: afkoop van de overblijvende bodemrisico’s

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00