Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Bodemsanering Kop Weespertrekvaart

In het kader van de transformatie van het Overamstelgebied in Amsterdam wordt het terrein Kop Weespertrekvaart door de gemeente herbestemd tot woonwerkgebied. In de voorbije decennia is dit gebied voornamelijk in gebruik geweest als industrieterrein.

Bodemsanering

Om het terrein bouwrijp te maken, diende een bodemsanering uitgevoerd te worden. Wij hebben onze opdrachtgever, Aannemingsmaatschappij Van Gelder, ondersteund en geadviseerd bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van deze sanering.

De sanering bestond met name uit het ‘inpakken’ van de aanwezige bodemverontreiniging door het aanbrengen van een integrale leeflaag van minimaal een meter dik schoon zandpakket.

We hebben Van Gelder ook ontzorgd bij het optreden van onverwachte omstandigheden in de bodem.

We kennen de weg in het land van vergunningen

Het project moest met spoed worden gestart. Omdat we de weg kennen in het land van vergunningen en bevoegde instanties, konden we snel en direct de benodigde bodemonderzoeken uitvoeren en hierover rapporteren.

De aanvragen en goedkeuringsprocedures bij het waterschap, de arbeidsinspectie en de bodemtoezichthouder konden daarna vlot worden doorlopen.

Nadere info herbestemming

Een deel van het terrein wordt ontwikkeld voor zelfbouwkavels. Hier kunnen 23 particulieren hun eigen vrijstaande woning realiseren rondom een nieuwe haven. Daarachter wordt een stadsblok ontwikkeld met ruimte voor ca. 350 woningen.

 

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00