Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

De Lichttoren te Eindhoven

Het voormalig Philipsgebouw "de Lichttoren" wordt gerenoveerd en herbestemd. In dat kader hebben we de kwaliteit van de houten paalfundering onderzocht.

Nieuwe paalfundering

Uit het funderingsonderzoek is duidelijk geworden dat de handhavingstermijn van de fundering te kort was. Daarom is besloten het gebouw te voorzien van een nieuwe paalfundering met behoud van de bestaande betonconstructie. Hiervoor is gebruik gemaakt van jetgroutpalen. In de keldervloer zijn gaten geboord waardoor met behulp van jetgrouttechniek circa 1.100 jetgroutpalen zijn aangebracht. De nieuwe palen zijn tussen de bestaande houten palen geplaatst.

Risicoanalyse

Er is een uitvoerige risicoanalyse uitgevoerd waarmee twee belangrijke risico's van deze aanpak zijn vastgesteld:

  • de aansluiting van de jetgroutpalen op de poeren; 
  • de samenwerking van de bestaande houten palen en jetgroutpalen tijdens de uitvoering.

Controle en toetsing

We hebben ter controle van de aansluitingen, steekproefsgewijs met behulp van een endoscoop, inspecties uitgevoerd tussen de jetgroutpaal en de onderkant van de poer. Aanvullende injecties na het uitharden van de nieuwe groutpaal waren voorzien om een goede belastingafdracht te garanderen.

Om de samenwerking van de bestaande houten palen te controleren, tijdens en na het aanbrengen van de jetgroutpalen, zijn de verplaatsingen in het gebouw door middel van hoogtemarkeringsmetingen gemonitoord en getoetst aan de vooraf voorspelde verplaatsingen.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00