Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Wouter Kooijman 06-12897958
Mail Wouter Kooijman

De renovatie van het Rijksmuseum

Vanaf 1999 tot aan de oplevering van het vernieuwde museum zijn we nauw betrokken geweest bij de renovatie van het Rijksmuseum. Tot op heden verzorgen wij het grondwaterbeheer en zorgen daarmee voor de conservering van de houten funderingspalen onder het gebouw.

Ondergronds bouwen

We zijn het bijna vergeten maar het uit 1885 daterende Rijksmuseum van Pierre Cuypers is volgens een ontwerp van de Spaanse architecten Cruz en Ortiz tussen 2007 en 2012 ingrijpend verbouwd.

De ontvangsthal, de technische infrastructuur en parkeervoorzieningen zijn ondergronds gebouwd. Hiervoor zijn in en naast het gebouw enorme kelders gegraven tot soms tien meter diep.

Wij zijn vanaf de start betrokken geweest bij de omvangrijke metamorfose van dit enorme gebouw.

"Geachte heren, het Rijksmuseum staat scheef"

Het begon in 1999 toen uit onze metingen bleek dat het Rijksmuseum 15 cm scheef stond. Uit een analyse van de complexe fundering met houten palen bleek dat de fundering onder het gebouw in goede staat verkeerde en dus niet vernieuwd hoefde te worden. Hiervoor moest de houten fundering tijdens de bouw en in de gebruikersfase wel secuur worden geconserveerd door een ingenieus actief grondwaterpeilbeheer.

Bouwen zonder schade

In samenwerking met de constructeur en de aannemer zijn daarnaast veel slimme oplossingen bedacht om de nieuwe diepe kelders naast de oude palen te bouwen, zonder schade aan het gebouw.

Hierdoor was Het Rijksmuseum nooit voorpaginanieuws met verzakkingen of schade ondanks grootschalige en risicovolle ondergrondse ingrepen.

Onze advisering

De belangrijkste elementen waren:

  1. Continu beoordelen van de kwaliteit van de houten fundering in samenhang met de wijzigingen in de totale constructie;
  2. Advisering van constructieve oplossingen voor het behoud van de fundering;
  3. Ontwerp en beheer van een flexibel infiltratiesysteem van water rond de fundering;
  4. Nauwkeurige monitoring van grondwaterstanden en advisering bij te lage waterstanden;
  5. Ontwerp en aanleg van een definitief infiltratiesysteem;
  6. Beheer van het infiltratiesysteem;
  7. Voorbereiden en begeleiden van de bodemsaneringen rond en onder het gebouw;
  8. Aanvraag en beheer van alle vergunningen met betrekking tot de ondergrond en watersysteem

 Vierdelig feuilleton over de renovatie

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Wouter Kooijman Contact

 06-12897958