Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Maurits Tillema 020 750 46 00
Mail Maurits Tillema

Staat oude fundering belangrijk voor succes herontwikkeling Meelfabriek Leiden

Oude industriële gebouwen krijgen een nieuw leven en nieuwe gebouwen worden toegevoegd op de plek waar tot 1988 een meelfabriek draaide. Dicht tegen het historische centrum van Leiden komt een gevarieerd aanbod van winkels, horeca, wellness en lofts. Het masterplan voor de nieuwe Meelfabriek is omvangrijk. Het succes van deze complexe herontwikkeling is mede afhankelijk van de staat van de meer dan 100 jaar oude fundering.

Funderingsonderzoek beschermd monument

Wareco doet het funderingsonderzoek voor de herontwikkeling van het voormalige Meelpakhuis, Silogebouw, Schoonmakerij en het vroegere Ketelhuis. Deze industriële gebouwen zijn gebouwd tussen 1896-1937 en deden als meelfabriek dienst tot de sluiting in 1988. Sinds 2000 hebben de gebouwen de status van beschermd monument.

Hogere belasting

 De gebouwen staan nog op hun originele houten paalfunderingen. Monumenten moeten voor het nageslacht behouden blijven, terwijl het industriële erfgoed tegelijk een tweede leven krijgt. Zonder goede fundering is dat niet zonder meer mogelijk. Wareco is niet alleen gevraagd te onderzoeken of de funderingen nog in goede staat zijn, maar ook of de gebouwen verzwaard kunnen worden met extra verdiepingen. Antwoord op de vraag of de oude houten palen dus een nóg grotere belasting kunnen dragen dan ze al doen, is belangrijk voor het verloop van de voorgenomen herontwikkeling. 

Rol Wareco

  1. Funderingsonderzoek (per gebouw): scheefstandmetingen, archiefonderzoek, schade­inventarisatie, opgraven en inspecteren fundering, houtonderzoek en grondwaterstandmetingen. Met alle resultaten wordt de huidige staat en toekomstig functioneren van de funderingen beoordeeld.
  2. Proefbelastingen: op strategische plekken bestaande palen extra belasten om te meten hoeveel verzwaring deze (nog) kunnen hebben.

De uitdaging

Het is een uitdaging om aan te tonen dat de funderingen, hoe oud ook en gebouwd met een totaal ander doel voor ogen dan de herontwikkeling voorziet, toch in staat zijn de gebouwen nog decennia te dragen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maurits Tillema Contact

Mail Maurits Tillema  020 750 46 00