Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Martin Mees 020 750 46 00
Mail Martin Mees

Funderingsonderzoek bij 11 complexen van Ymere

Woningcorporatie Ymere wil een aantal woningen in Amsterdam verkopen. Wij voeren uit om per bouwblok vast te stellen of binnen een periode van 25 jaar maatregelen aan de fundering te verwachten zijn.

De bouwkundige eenheid (bouwblok) wordt op basis van de ­re­sultaten van het funderingsonderzoek in­gedeeld in een kwali­teits­niveau. De onderzoeksinspanning, de conclusies uit het onderzoek en daarmee de beoordeling van het kwaliteits­niveau zijn specifiek gericht op het bouwblok. 

Funderingsonderzoek

Het funderingsonderzoek is gefaseerd uitgevoerd. Het onderzoek in fase 1 bestaat uit:

  • Het verzamelen van archiefgegevens van de bouwkun­dige eenheid;
  • Het verzamelen van peilbuisgegevens van in de nabijheid gelegen peilbuizen bij Waternet;
  • Het uitvoeren van een lintvoegwaterpassing;
  • Het uitvoeren van een gevelinspectie;
  • Het uitvoeren van enkele inpandige inspecties, vloerveldwaterpassingen en inspecties van de achtergevel;
  • Het uitvoeren van sonderingen en een NAP-meting.

Op basis van de inzichten uit het onderzoek van fase 1 is bepaald of het uitvoeren van een funderingsinspectie in fase 2 noodzakelijk is.

Funderingsinspectie

De werkzaamheden in fase 2 bestaan uit: 

  • Het uitvoeren van funderingsinspecties;
  • Het aanvullen van de rapportage van fase 1;
  • Het trekken van een conclusie over de kwaliteit van de fundering;
  • Advies met betrekking tot de kwaliteitsklasse waarin het woningblok kan worden ingedeeld.

Deze werkwijze komt overeen met de werkwijze die in Amsterdam wordt gevolgd voor het verkrijgen van een splitsingvergunning. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Martin Mees Contact

Mail Martin Mees  020 750 46 00