Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Impactanalyse klimaat Den Helder

We hebben berekend wat het risico op water-op-straat is bij verschillende extreme buien en streefwaarden voor het beleid opgesteld: wat is acceptabel?

We hebben hiervoor een pragmatische methode ontwikkeld die met beperkte inspanning inzicht geeft en afgestemd is op de lokale omstandigheden. Dit is een goed alternatief voor doorgaans zware en kostbare modelberekeningen.

Wat hebben we gedaan?

Voor de vlakke gebieden is de toegepaste methode gebaseerd op het uitgangspunt van een volledig gevuld rioolstelsel op volle afvoercapaciteit en berging op maaiveld in plaatselijke depressies.

Voor hellende terreinen is de methode gebaseerd op stroombanen en berging in depressies. Daartoe is het hoogtebestand (AHN) bewerkt en de hydraulische afhankelijkheid tussen depressies berekend. De berekeningen zijn verwerkt in water-op-straat kaarten en stroombaankaarten.

De impactanalyse geeft inzicht in de aandachtsgebieden binnen de gemeente (op buurtniveau) en in de omvang van overlast bij klimaatscenario’s.

Resultaten

De resultaten zijn vertaald naar streefwaarden, beleidscenario’s en maatregelen voor het Gemeentelijke rioleringsplan. In dit plan legt de gemeente maatregelen en budgetten vast voor de invulling van de grond- en hemelwaterzorgplicht. Nu dus ook uitgaande van klimaatscenario’s.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00