Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Maatwerkadvies per woning bij wateroverlast

In Zwanenburg ligt een wijk beduidend lager dan de omgeving. Bij extreme buien, zoals in juli 2014, is er in deze wijk veel water op straat. De maatregelen die in het rioolstelsel, in het oppervlaktewater en op openbaar terrein worden genomen, kunnen het risico van water-in-de-woning voor deze wijk niet helemaal wegnemen.

Bewoners op weg helpen

Bewoners moeten zich daarom voorbereiden op een waterstand van enkele decimeters hoog tegen hun woning. We hebben ze daarin op weg geholpen met maatwerkadviezen per woning. Onder bewoners is het begrip voor de situatie daarmee gegroeid.

Aanpak binnen percelen

Het project bestaat uit een aanpak op twee sporen: aanpak in openbaar terrein (oppervlaktewater, riolering, weginrichting) en aanpak binnen de percelen. Dit deelproject gaat over de aanpak binnen de percelen. Als uitgangspunt geldt de situatie na het treffen van de mogelijke maatregelen in openbaar terrein. In die situatie is er nog altijd een waterstand van enkele decimeters te verwachten bij een bui met herhalingstijd van éénmaal in de 10 jaar.

Maatwerk

De bewoners zijn met maatwerk begeleid om ze te helpen bij de voorbereiding op dergelijke situaties in de toekomst. We leggen dan uit welke maatregelen wel en welke niet werken. Zo waren er bewoners die hun gevel hadden dichtgesmeerd om die waterkerend te maken. Dit is geen goede oplossing omdat er daadoor juist vocht in de bouw blijft zitten.

Het maatwerk dat wij leveren bestaat uit een perceelopname, een indicatieve hoogtemeting en de uitwerking daarvan in een op het perceel toegespitst advies. Op basis van het adviesrapport krijgen de eigenaren een beter inzicht in de manier waarop water in de woning komt. Dat gaat niet alleen via deuren en ramen, maar ook via bijvoorbeeld openingen in de gevel en via het metselwerk zelf. Elk van de toestroommogelijkheden wordt afzonderlijk uitgelegd in de rapportage.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00