Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Omgaan met extreme buien: case Oosterbeek

Bij extreme neerslag hebben de bewoners van de Weverstraat in Oosterbeek wateroverlast. De verwachting is dat er vaker extreme buien zullen plaatsvinden door klimaatverandering. 

Afstromen water

Uit een bewonersenquête is naar voren gekomen dat de overlast zowel in als rondom de woningen wordt ervaren. Met een model hebben we vervolgens de klimaatimpact bepaald. Er is in kaart gebracht hoe extreme buien afstromen over de straat, het trottoir en de privéterreinen van bewoners. Zo werd duidelijk hoeveel water er stroomt en hoeveel water er op verschillende plekken in plassen blijft staan.

Rekenmodel

Met deze kennis hebben we verschillende oplossingen doorgerekend met een model. Er is berekend hoeveel elke maatregel bijdraagt aan de oplossing voor de overlast. Het gaat om maatregelen in de openbare ruimte en maatregelen op particulier terrein.

Bewoners informeren

De bewoners zijn, als de belangrijkste betrokkenen, geïnformeerd over de eerste onderzoeksresultaten. Gemeente en bewoners hebben zo dezelfde basiskennis over het probleem en de mogelijke maatregelen.

Aanvaardbare oplossing

De gemeente werkt met een bewonersgroep actief samen aan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn:

  • Het effect van een maatregel op de wateroverlast
  • De risico's die het realiseren van de maatregel met zich meebrengt
  • De verbering van de leefbaarheid en uitstraling van het gebied
  • De overlast tijdens de uitvoering (bereikbaarheid van winkels en woningen)
  • De kosten van een maatregel

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00