Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Ondergrondse renovatie van de Waag

De Waag is het oudste bewaard gebleven verdedigingswerk van Amsterdam. Sinds de bouw in de 15e eeuw heeft het de tand des tijds doorstaan. Om dit indrukwekkende gebouw ook voor de toekomst te behouden, heeft de gemeente Amsterdam in 2013 opdracht gegeven de fundering te renoveren.   

Adviseur ondergrond

Wij hebben zowel  tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering van dit werk een belangrijke rol gespeeld bij het beheersen en bewaken van de ondergrondse risico?s. We ondersteunden de gemeente als adviseur voor de ondergrond. Hierbij hebben we onze bodem-, grondwater- en funderingsexpertise ingezet.

Risico omliggende omgeving

De renovatie was niet alleen een risico voor de stabiliteit van De Waag, maar ook voor de omliggende stedelijke omgeving. Daarom is naast een bemaling ook suppletie van water (retourbemaling) uitgevoerd. De  grondwaterstand werd hiermee actief gereguleerd.

Het werk werd nauwlettend bewaakt door pro-actieve monitoring van de grondwaterstand, verplaatsingen en trillingen. Ook zag een van onze milieukundig begeleiders toe op de graafwerkzaamheden. Door onze specialistische kennis van de ondergrond dragen we hiermee bij aan een langdurig behoud van De Waag.

Over de grondwaterbemaling bij De Waag hebben we een artikel geschreven in Civiele Techniek van januari 2016.

Artikel De Waag

Projectteam

Het project is uitgevoerd in een team samen met CRUX Engineering BV, ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam, Strackee BV Bouwadviesbureau en BAM Infra. Wat de gezamenlijke prestatie zo bijzonder maakt, is de combinatie van de grondige risicoanalyse van omgevingsbeïnvloeding bij ondergronds bouwen die, voorafgaand aan de ontwerpfase en in combinatie met intensieve monitoring, is uitgevoerd.

Dit heeft geleid tot een proactieve beheersing van de risico?s en een ontwerp- en uitvoeringswijze volgens de methodiek van Observational Method.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00