Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Ontwikkeling Park Brederode Bloemendaal

In Park Brederode, het voormalige terrein van het provinciaal ziekenhuis, is luxe woningbouw gepland. Het park ligt in een gebied met een hoge landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde.

Technisch-hydrologische inbreng

Voor dit prachtige gebied is een inrichtingsplan opgesteld. Binnen het projectteam, met daarin ook nog een landschapsarchitect, stedebouwkundige, dendroloog en ecoloog, hebben wij de technisch-hydrologische inbreng verzorgd. 

Kwelbeek

We hebben ondermeer een nieuwe kwelbeek ontworpen. Bijzonder is dat deze beek voorafgaand aan de herontwikkeling van het gebied al is aangelegd. De potenties van het gebied komen zo nog beter tot hun recht.

Onze betrokkenheid

Tijdens de realisatie zijn wij bij veel deelprojecten betrokken zoals:

  • de herontwikkeling van diverse historische gebouwen tot luxe appartementencomplexen waarbij we de mogelijkheden van parkeerkelders zijn nagegaan;
  • advisering rond grondwaterbemaling voor onderkelderingen en risico’s voor te handhaven monumentale gebouwen;
  • adviseren bij bodemverontreiniging en grondverzet;
  • vergunning voor bouw- en graafactiviteiten in het natura 2000-gebied.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00