Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Rick Oosterhoff 020 750 46 00
Mail Rick Oosterhoff

Real-time monitoring bemaling Bemmel

 

De gemeente Lingewaard heeft in Bemmel het riool vervangen in de straten Vossenhol en Schaapskamp. Wij hebben hiervoor een bemalingsadvies opgesteld. Tijdens de uitvoering zijn de grondwaterstanden real-time gemonitord om verspreiding van grondwaterverontreinigingen te voorkomen.

Invloed bemaling op sanering

Binnen de invloedsfeer van de bemalingswerkzaamheden bevond zich een sanering van grondwaterverontreiniging. Door de bemaling zou de stromingsrichting van het grondwater kunnen worden omgedraaid. Voorkomen moest worden dat de bemaling de grondwatersanering negatief zou beïnvloeden. De omgevingsbeïnvloeding van de bemalingswerkzaamheden (grondwaterstandverlagingen) is daarom actief door ons gemonitord.

Real-time monitoring

De monitoring van grondwaterstanden nabij de grondwaterverontreiniging is uitgevoerd met een real-time grondwatermonitoringsysteem. De monitoringspeilbuizen zijn voorzien van meetapparatuur, waarmee draadloos en continu de grondwaterstand gemonitord wordt. De actuele standen zijn altijd en overal online beschikbaar via de WarecoWaterData portal. Hierdoor konden ongewenste verlagingen van de grondwaterstanden direct worden gesignaleerd en kon er direct worden ingegrepen.

Conclusie

Wareco heeft tijdens het project permanente bewaking van de grondwaterstanden verzorgd. Voorafgaand aan, en na afloop van de bemalingswerkzaamheden zijn bij de peilbuizen in de buurt van de grondwaterverontreiniging grondwatermonsters genomen. Deze zijn in het laboratorium geanalyseerd op verontreinigingen. Conclusie: de bemaling heeft geen negatieve invloed gehad op de grondwatersanering.


Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Rick Oosterhoff Contact

Mail Rick Oosterhoff  020 750 46 00