Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Anne Wietse Boer 0207504600
Mail Anne Wietse Boer

Sanering terrein ontplofte Aerosolfabriek

Op 9 april 1969 ontplofte de Aerosolfabriek in Barneveld. Nu, 45 jaar na dato, wordt het terrein ontwikkeld. Daarvoor moet eerst een oplossing worden gevonden voor de bodemverontreinging die is achtergebleven.

Ernstige verontreiniging

De activiteiten van de voormalige fabriek bestonden uit het mengen en afvullen van o.a. insecticiden en cosmetische- en farmaceutische producten in spuitbussen en verstuivers.

Deze bedrijfsactiviteiten en de calamiteit in 1969 hebben geleid tot een ernstig geval van bodemverontreiniging met organochloorbestrijdingsmiddelen, minerale olie en vluchtige aromaten. Daarnaast is een verontreiniging met freonen in het grondwater aangetoond.

Freonen saneren of niet?

We hebben voor de bodemsanering verschillende saneringsvarianten afgewogen en een saneringsplan opgesteld. Een risicobeoordeling naar de verontreiniging met freonen in het grondwater maakt hier onderdeel van uit. Uit deze beoordeling blijkt dat de grondwaterverontreiniging met freonen niet leidt tot risico’s voor mens en dier.

Sanering van deze verontreiniging leidt daarentegen tot een negatief milieurendement tegen onredelijk hoge kosten. Kortom het middel (sanering) is erger dan de kwaal (freonenverontreiniging). Besloten is om af te zien van sanering van de freonen. De provincie heeft hiermee ingestemd.

Aanbesteding

Voor de bodemsanering is een aanbesteding op basis van de UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten 2005) georganiseerd. 

De UAV-GC geeft, binnen strikte randvoorwaarden van de gemeente, de aannemer veel vrijheid om de bodemsanering volgens zijn eigen methode en inzichten ter hand te nemen. Hiermee wordt de kennis en innovatiekracht van uitvoerende partijen maximaal benut.

Als extra voordeel kunnen met de UAV-GC-methode inschrijvers erg goed worden beoordeeld op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Op dit moment is de aanbestedingsprocedure nog in volle gang.

Tijdens de daadwerkelijke uitvoering van de bodemsanering ondersteunen we de gemeente Barneveld als adviseur en uitvoerder van de milieukundige verificatie en evaluatie van de sanering van het terrein. 

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseur

Anne Wietse Boer Contact

Mail Anne Wietse Boer  0207504600