Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Stadsbeek Enschede

In de wijken Pathmos en Stadsveld zijn veel klachten over (grond)wateroverlast. Bij de verwachte klimaatverandering zullen deze klachten erger worden. Wij leveren een belangrijke bijdrage in de aanpak van de wateroverlast en het klimaatbestendig maken van de wijken.

Hoge grondwaterstand

Beide wijken liggen onderaan een stuwwal. Als het hard regent, stroomt het water vanuit de andere wijken hier naar toe. Het grondwater staat hoog en na harde regenbuien lopen straten soms onder water. De riolering kan de hoeveelheid bij grote buien dan niet aan. In een deel van de wijk hebben bewoners last van de hoge grondwaterstand. Zij ervaren vochtoverlast in hun huizen.

Uitgevoerde werkzaamheden

We hebben bijgedragen aan de inventarisatie van de problematiek en hebben met name geadviseerd bij de diverse keuzes die te maken zijn in de aanpak tegen (grond)wateroverlast. Voorbeelden van werkzaamheden die we hebben uitgevoerd zijn:

 • Analyse van het (grond)watersysteem.
 • De afweging van mogelijke maatregelen die de (toekomstige) wateroverlast bestrijden.
 • Het opstellen van een Masterplan Water, inclusief variantenstudie met kostenindicaties.
 • Ontwerp van de (hoofd)structuur van drainage en hemelwaterafvoer.
 • Bepalen capaciteit van de nieuwe Stadsbeek .
 • Monitoren van effectiviteit van drainage als pilot in een straat in de wijk.
 • Het inschatten van de bouwkundige risico's voor woningen  ten gevolge van  de aanleg van drainages.

Aanpak project Stadsbeek

In de toekomst worden steeds meer heftige regenbuien worden verwacht. De noodzaak om de problemen aan te pakken wordt dan ook steeds groter. De gemeente gaat vier dingen doen in het project Stadsbeek:

 1. Aanleg van drainage in de overlast gebieden
 2. Aanleg van een afkoppelsysteem voor de afvoer van hemelwater
 3. Aanleg van een nieuwe Stadsbeek die het regenwater en drainagewater afvoert
 4. Aanleg van extra bergingsvoorzieningen

Door de nieuwe Stadsbeek wordt Enschede klimaatbestendiger, verbetert de leefkwaliteit in de stad en neemt de biodiversiteit toe. Wareco geeft met dit project handen en voeten aan de bestrijding van wateroverlast.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00