Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Arjan Bleesing 020 750 46 00
Mail Arjan Bleesing

UAV-GC contract voor Waterspoorpark

Gemeente Leidschendam-Voorburg realiseert nieuwe waterpartijen in het Waterspoorpark. Voor de uitvoering van dit project is een UAV-GC contract opgesteld.

Risicoverdeling

Onderdeel van het ontwerp was een acht meter hoge uitkijkheuvel, gemaakt van vrijkomende grond uit de waterpartijen. De geotechnische risico’s van deze heuvel zijn aanzienlijk. Daarom is besloten om optimaal gebruik te maken van de ervaring van de uitvoerende partij en een redelijke risicoverdeling op te stellen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij hebben de niet-openbare onderhandse aanbesteding met voorselectie opgezet en begeleid.

En het werkt: de uitvoering verloopt soepel en volgens planning. De heuvel is in het voorjaar van 2017 gereed en ingericht.

Waarom het waterspoorpark

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil meer waterberging in de stad realiseren en daarmee de kans op wateroverlast beperken. Daarvoor maakt de gemeente nieuwe waterpartijen in bestaande parken en groenzones. Wij hebben de voorbereiding en ontwikkeling van het Waterspoorpark, en een gedeelte van Park 't Loo, uitgevoerd.

Water inpassen in bestaande groenstructuur

In de voorbereiding van dit project zijn door ons onderzoeken naar bodemkwaliteit en grondwatersituatie gedaan. Ook onderzoek naar flora en fauna, archeologie, waterbodemkwaliteit en maaiveldligging vormden onderdeel van de opdracht.

In nauwe samenwerking met het bureau Eelerwoude hebben we de onderzoeken geïnitieerd en gecoördineerd en de verschillende belanghebbenden bij elkaar gebracht om een waterrijke, groene en aantrekkelijke parkomgeving te ontwerpen.

De uitvoering middels het geïntegreerde contract, vormt het sluitstuk van een succesvolle totaalaanpak van het Waterspoorpark

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arjan Bleesing Contact

Mail Arjan Bleesing  020 750 46 00