Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Anne Wietse Boer 0207504600
Mail Anne Wietse Boer

Verplicht afkoppelen in Laren

De gemeente Laren heeft als ambitie gesteld dat perceeleigenaren verplicht hun dakvlakken afkoppelen van het gemengde stelsel in de komende vier jaar (2016-2020). Hierbij is de medewerking nodig van veel inwoners en dat maakt het een bijzondere uitdaging.

Aandeel perceeleigenaren

Bij heftige buien zoals op 28 juli 2014 kan de riolering het water niet afvoeren en ontstaat wateroverlast, met name in het centrum van Laren. Om dit te verbeteren heeft de Gemeenteraad gekozen voor een scenario waarbij zowel de gemeente als de perceeleigenaren hun aandeel moeten leveren in het voorkomen van wateroverlast.

Afkoppelen op eigen terrein

Omdat de maatregelen van de gemeente op zichzelf onvoldoende effect hebben wanneer het regenwater van perceeleigenaren ook in het riool terecht komt, wordt ingezet op het verplicht afkoppelen en bergen van hemelwater op eigen terrein door perceeleigenaren.

Wij hebben een projectaanpak bedacht om deze afkoppelambitie te realiseren en zijn daarvoor projectleider.

Laren in NOS-journaal

Verplicht afkoppelen was een item in het NOS-journaal van 3 november j.l. De gemeente Laren kwam daarbij ook aan bod.

Fragment NOS-journaal 

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseur

Anne Wietse Boer Contact

Mail Anne Wietse Boer  0207504600