Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Watersysteem Leidsche Rijn

Het (oppervlakte)watersysteem in de VINEX-locatie Leidsche Rijn nabij Utrecht is een bijzonder watersysteem. Nergens in Nederland wordt met het oppervlaktewater van zo'n groot stedelijk gebied zo duurzaam en klimaatbestendig omgegaan. 

Samen met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de gemeente Utrecht werken we aan de realisatie van dit watersysteem.

Duurzaam watersysteem

Het watersysteem wordt, als Leidsche Rijn helemaal gereed is, een vrijwel gesloten systeem. Er komt alleen regenwater en kwel in, dat in buffergebieden zoals de Haarrijnse Plas wordt bewaard voor drogere perioden.

Door het toepassen van flexibel peilbeheer wordt de buffer verder vergroot. Hierdoor wordt de inlaat van gebiedsvreemd water voorkomen en verbetert de waterkwaliteit.

Werkzaamheden Wareco

Wij ondersteunen het Hoogheemraadschap met:

 • Toetsen deelplannen aan oorspronkelijke doelen en uitgangspunten. Indien ontwerpen niet voldoen wordt in samenspraak met de opsteller het ontwerp verbeterd;
 • Controleren hydraulisch functioneren watersysteem met modelsimulaties (o.a. Sobek);
 • Verzorgen excursies;
 • Zuiveringsfilter Leidsche Rijn:
  1. Dagelijks beheer
  2. Opstellen en uitvoeren onderzoeksprogramma
  3. Onderhouden contacten met Europese Commissie
  4. Verantwoorden LIFE-subsidie aan Europese Commissie
  5. Anticiperen op klimaatverandering. Naar verwachting komen er niet alleen meer en zwaardere buien, maar ook langere droge perioden. Om het watersysteem hierop voor te bereiden zijn aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp nodig.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00