Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Budgetramingen

Wat zijn de uitvoeringskosten van een project? Zowel in de fase waarin de haalbaarheid van een project wordt bepaald als in de uitvoeringsfase kunnen wij dit voor u bepalen.

Wareco stelt budget- en directieramingen op voor:

  • Bodemsaneringen;
  • Asbestsaneringen;
  • Grondverzet;
  • Sloopwerken;
  • Bouw- en woonrijp maken;
  • Waterbeheerplannen.

Kortom voor alle uitvoeringsprojecten in de stedelijke ondergrond.
Op basis van deze ramingen kan de opdrachtgever de haalbaarheid van projecten beoordelen en budgetten reserveren. In de besteksfase kunnen wij directiebegrotingen opstellen, die kunnen worden gebruikt bij het beoordelen van inschrijvingen. Wij kunnen voor u totaal-begrotingen opstellen, waarin alle aspecten (zoals sloop, bodemsanering en herinrichting) worden meegenomen.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00