Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Contractdocumenten en aanbestedingen

Wij hebben vele jaren ervaring in het opstellen van contractdocumenten met aannemers en het organiseren van aanbestedingen. Dit doen we binnen de randvoorwaarden van het ARW. 

Contractdocumenten

We stellen contractdocumenten op voor civieltechnische, cultuurtechnische en milieutechnische werken zoals:

Met de opdrachtgever bepalen wij de vorm waarin een werk aan de markt wordt aangeboden. Dit kan een werkplan met inschrijfstaat, een RAW-bestek, een UAV-GC-bestek of een hybride-bestek zijn.

Naast de omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, bijlagen en tekeningen verzorgen wij ook de Veiligheids- en Gezondheidsaspecten (ontwerpfase).

Aanbesteding

Een aanbesteding van een werk is een apart specialisme. Indien in de procedure (vorm)fouten worden gemaakt, is de kans groot dat door de inschrijvende aannemers bezwaren worden gemaakt en dat die worden gehonoreerd.

Wij kunnen het gehele aanbestedingstraject (digitaal) verzorgen: 

  • Openbare aanbesteding of aannemersselectie
  • Inlichtingen
  • Aanbesteding
  • Gunningsadvies

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00