Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Projectmanagement

We leveren technische projectmanagers voor de realisatie van sloop- nieuwbouw- en infrastructurele projecten. Onze managers zijn technici met uitvoeringservaring.

Zij starten de projecten met een risicoscan. Hierin worden financiële, technische, planningstechnische en procedurele (vergunning)risico’s in beeld gebracht. Op basis van deze scan initiëren, begeleiden en beoordelen zij de noodzakelijke vooronderzoeken, zoals bodemonderzoek, asbestinventarisaties, archeologie, geotechnisch onderzoek en onderzoek naar de waterhuishouding.

Andere werkzaamheden zijn:

  • voeren van overleg met overheden, vergunningverleners en andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld kabels- en leidingenbeheerders en omwonenden.
  • begeleiden van het proces van voorontwerp naar definitief ontwerp.
  • adviseren over contractvormen met uitvoerende aannemers zoals; RAW-bestekken, UAV-GC-bestekken of alternatieve contractvormen.
  • adviseren over de aanpak van de aannemerselectie en voeren onderhandelingen.

Tijdens de uitvoering beheerst de projectmanager het budget, de planning en de kwaliteit van het werk.

Steeds zorgen zij voor afstemming met andere betrokken deskundigen in het realisatieproces, zoals bouwkundigen, RO, architecten en constructeurs.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00