Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Vergunningen en procedures

Voor alle activiteiten in de bouw en infrastructuur zijn vergunningen, ontheffingen en meldingen nodig. We kennen de weg in het land van vergunningen en procedures en verzorgen voor uw projecten het hele vergunningentraject.

Voorbeelden van wetten waarvoor dit geldt zijn: Arbeidsomstandigheden Wet, Flora- en Faunawet, Waterwet, Monumentenwet, Ontgrondingenwet, Verkeerswet, Waterschapswet, Wet Bodembescherming, Wet Milieubeheer, Wet op Ruimtelijke Ordening, Woningwet, Wet Gemeentelijke Watertaken.

Binnen deze wetten gelden soms Koninklijke Besluiten met een eigen melding- en vergunningstelsel en soms hebben locale overheden bevoegdheden om eigen regels te stellen.

Voor al deze procedures geldt dus:

 • verschillende kaders;
 • verschillende bevoegde overheden;
 • verschillende termijnen;
 • verschillende eisen;
 • verschillende procedures;
 • verschillende mogelijkheden voor bezwaar.

Wij hebben veel ervaring met deze trajecten en bij een vergunningprocedure doorlopen we de volgende stappen:

 • inventarisatie van vergunningen;
 • vooroverleg met de bevoegde overheid (indien nodig);
 • opstellen van een vergunningenplanning;
 • aanvragen van vergunningen;
 • begeleiden van de procedures, inclusief periodieke terugmelding aan de opdrachtgever;
 • begeleiden van bezwaarprocedures.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00