Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Wareco en uitvoering

Onze specialistische adviezen leiden vaak tot specialistische maatregelen. We bereiden de uitvoering van deze maatregelen voor door het maken van ontwerptekeningen en uitvoeringsbestekken. We kunnen de aanbesteding verzorgen en de begeleiding, het toezicht en de directievoering van de aannemer.

Uitvoering vroeg betrekken

Onze uitvoeringspecialisten maken schetsontwerpen op het gebied van water, bodem en funderingen uitvoerbaar. Al in de onderzoeksfase worden zij bij het project betrokken zodat zij samen met de vakspecialisten een advies kunnen vertalen in een definitief ontwerp. Zij zetten specifieke materiaalkennis, kennis van kosten en uitvoeringstechniek in voor een uitvoerbaar project.

Uitvoerbare projecten

Een onderzoek naar grondwateroverlast leidt tot een duurzaam en uitvoerbaar drainageproject. Een bodemonderzoek tot een inventief aanbestede in-situ-bodemsanering. Tijdens de uitvoering wordt de kwaliteit bewaakt door een ter zake kundige toezichthouder of milieukundige begeleider.

Aanbesteding, directievoering en toezicht

Naast praktische uitvoeringskennis op onze specialismen bodem, water en funderingen is het uitvoeringsteam van Wareco ook thuis in aanbestedingsregelgeving, directievoering en toezicht.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00