Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Rick Oosterhoff 020 750 46 00
Mail Rick Oosterhoff

Bemalingsadviezen

Tijdelijke bemalingen zijn vaak noodzakelijk om de grondwaterstand te verlagen bij werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur en constructies.

Het bemalingsadvies is tegenwoordig meer dan een formaliteit voor een melding of de aanvraag van de watervergunning. Het is een instrument om uitvoeringsrisico's te beheersen en schade aan de omgeving te voorkomen. De BRL12000 biedt de methodiek waarmee inzicht wordt verkregen in omgevingsrisico's, uitvoeringsmethode en benodigde vergunningen.

Bemalingsadvies 

We stellen bemalingsadviezen op conform de BRL12000 "Beoordelingsrichtlijn tijdelijke bemalingen" en de BRL12010 "Voorbereiden melding of vergunning".

Met het bemalingsadvies wordt inzicht verkregen in de benodigde bemalingsmethode, de hoeveelheid te onttrekken grondwater, de omgevingsbeïnvloeding van de bemaling en eventuele compenserende maatregelen om het risico op schade aan de omgeving te beperken. 

Op basis van het bemalingsadvies kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd voor het onttrekken en lozen van grondwater. Deze vergunningaanvragen kunt u, indien gewenst, ook aan ons overlaten.  

Expertise

We hebben veel ervaring met het opstellen van bemalingsadviezen, variërend van rioolvervangingen tot de aanleg van ondergrondse kelders bij het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam. We maken daarbij gebruik van zowel analytische berekeningen als complexe grondwatermodellen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Rick Oosterhoff Contact

Mail Rick Oosterhoff  020 750 46 00