Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Drainage

De hoofdfunctie van drainage is het afvoeren en reguleren van het grondwater. Drainage kan daarnaast ook worden ingezet voor de afvoer van regenwater of als systeem om de grond-waterstand bij funderingen op peil te houden.

Onderwater-drainage

Ruim 30 jaar geleden hebben we voor het stedelijk gebied een regelbaar drainagesysteem ontwikkeld: onderwater-drainage. Deze duurzame drainage is ontworpen met een vergelijkbare levensduur als die van riolering.

De onderwaterdrainage bestaat uit drainagestrengen in een grindkoffer die te allen tijde onder het grondwaterpeil liggen. Hierdoor worden wortel-ingroei en ijzerafzettingen tegengegaan.

Het drainageniveau wordt ingesteld in drainageputten: de hoogte van een opzetstuk bepaalt het drainageniveau. Dit niveau kan in een later stadium nog worden aangepast. Inmiddels is duurzame onderwater-drainage in vele gemeenten in Nederland toegepast.

Aanleg drainage oplossing voor u?

Of het aanleggen van drainage voor een gebied een doelmatige oplossing is, kunnen wij voor u onderzoeken <koppeling naar grondwateronderzoek>. We hebben de ervaringen met duurzame drainage in de stad verwerkt in twee modules van de Leidraad Riolering: B2300 Functioneel ontwerp: grondwater(overlast) maatregelen en C3300 Beheer van drainagevoorzieningen.

Drainage gecombineerd met afkoppelen en/of infiltratie

Drainagesystemen kunnen goed worden gecombineerd met afkoppelen van regenwater. De drainageleiding transporteert naast grondwater ook regenwater naar het oppervlaktewater.

Dit zijn zogenaamde DT-systemen (Drainage-Transport). We hebben veel ervaring in slimme combinaties van drainages, afkoppelen en infiltratie.

Drainage-infiltratiesystemen voor bescherming van funderingen

De fundering van oude bebouwing is vaak gevoelig voor wijziging in de grondwaterstand. Denk aan droogstand van houten palen of aan funderingen op staal waardoor woningen kunnen verzakken. In gebieden met gevoelige funderingen ontwerpen we  drainage-infiltratiesystemen.

Het doel van dit type drainage-infiltratiesysteem is te zorgen voor een grondwaterstand waarbij de kans op schade aan de bebouwing wordt geminimaliseerd.

De belangrijkste functie van het systeem is aanvulling van het grondwater indien de grondwaterstand daalt onder een gewenst niveau. Dit systeem is ook bijzonder geschikt om zettingen van wegen tegen te gaan in gebieden met bijvoorbeeld een veenlaag in de bodem.

Monitoring van drainage(-infiltratie)systemen

De werking van een drainage(-infiltratie)systeem kan gemonitord worden om na te gaan of het systeem functioneert zoals bedoeld. We hebben hier veel ervaring mee en kunnen waterstanden monitoren met WarecoWaterData

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00