Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Wouter Kooijman 06-12897958
Mail Wouter Kooijman

Ontwerp en optimalisatie grondwatermeetnet

Grondwatermeetnetten vormen de basis voor het stedelijk grondwaterbeheer. Een meetnet bestaat uit een verzameling peilbuizen die regelmatig wordt bemeten en waarvan de gegevens op een toegankelijke manier worden opgeslagen. Het ontwerp van het meetnet en de meetfrequentie worden bepaald aan de hand van uw doelstellingen.

Wij ontwerpen en optimaliseren meetnetten en monitoringsplannen. We lopen voorop met het kostenefficiënt leveren van betrouwbare grondwaterdata. Onze adviseurs zijn zeer ervaren in het verzamelen, valideren en analyseren van deze data.

Van ontwerp tot meetgegevens

Vanaf het ontwerp of de optimalisatie van het meetnet tot aan de toepassing van meetgegevens, doorloopt u verschillende stappen. Bij elke stap worden keuzes gemaakt die cruciaal zijn voor de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van uw metingen. Wij helpen u bij het maken van kostenefficiënte keuzes die het beste zijn voor uw situatie.

Stap 1: Ontwerp of optimalisatie
We maken een doordacht meetnetontwerp dat aansluit bij uw situatie en antwoord geeft op uw vragen, nu en in de toekomst. Geen 'standaard grid', maar een doelgericht en kostenefficiënt meetnet.

Stap 2: Aanleg
Voor de aanleg van uw meetnet hebben we tips en standaarden, tot een compleet bestek, om u te helpen bij een goede aanbesteding. Wij kunnen ook de gehele aanleg voor u verzorgen, inclusief peilbuisplaatsing, hoogtemeting (in NAP) en installatie van meetapparatuur. 

Stap 3: Bemeten
De bruikbaarheid van de data wordt bepaald door de continuiteit en betrouwbaarheid van datareeksen. De keuze voor een geschikte meetmethode is maatwerk. Met WarecoWaterData bieden we de totaaloplossing voor meten, valideren, onderhoud, dataopslag en presentatie.

Stap 4: Beheer, onderhoud, dataopslag en presentatie
Ook een grondwatermeetnet vraagt onderhoud. Werkt u in zettingsgevoelig gebied? Dan is het periodiek opnieuw hoogtemeten van de meetpunten essentieel!

Is het onderhoud op orde, dan is het van belang om naast de grondwaterdata ook de onderhoudsgegevens en kenmerken van de meetpunten goed vast te leggen. Zodat u weet wat u meet. Ook bij deze stap bieden we met WarecoWaterData een totaaloplossing.

Stap 5 en 6: Gegevenspresentatie en Interpretatie
Uiteindelijk wilt u vragen kunnen beantwoorden met de verzamelde data. Waar is het nat? Of droog? Treden er veranderingen op in het grondwater? Zijn er trends? Is er invloed zichtbaar van lekke riolering of onttrekkingen? Via de webportal van WarecoWaterData krijgt u inzicht in dit soort vraagstukken. 

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Wouter Kooijman Contact

 06-12897958