Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Anne Wietse Boer 0207504600
Mail Anne Wietse Boer

Real-time monitoren grondwaterstand bij projecten

Risicobeheersing is belangrijk bij stedelijke projecten. Om het werk te kunnen uitvoeren, is vaak grondwaterstandverlaging of -verhoging nodig. Hier zijn risico’s aan verbonden die tot schade kunnen leiden. 

Werkt u in een gebied dat gevoelig is voor veranderingen in de grondwaterstand (zettingen, oude funderingen, mobiele verontreinigingen) dan geeft u met real-time monitoring op een onderbouwde en zorgvuldige manier invulling aan risicobeheersing rondom uw project. 

Bewaken grondwatersituatie

Wij kunnen voor u de grondwatersituatie rondom uw project bewaken. Onze specialist controleert real-time de meetdata op overschrijdingen van signalerings- en grenswaarden. Bij een geconstateerde overschrijding is er direct en rechtstreeks contact met de uitvoering. Met deze vorm van monitoring kunt u risico’s beheersen; proactief handelen is mogelijk.   

WarecoWaterData

Voor direct inzicht in de grondwaterstand rond uw project is er WarecoWaterData; een effectief en efficiënt product voor het monitoren, beheren en visualiseren van grondwaterstanden.

  • Real-time verzamelen van grondwaterdata
  • Onderhoud en continue storingsdienst voor meetpunten in het veld
  • Specialistische controle van de meetdata
  • Alarmering bij overschreiding signalerings- en grenswaarden
  • Contact met de uitvoering
  • Beschikbaar stellen van data via de webportal
  • Keuze om ook overige data (trillingen, zettingen) te betrekken

 Real-time monitoring wordt gebruikt bij:

  • Verbouwingen zoals bij het Rijksmuseum
  • Rioolvervanging
  • Grondwaterstromen bij bodemverontreiniging

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseur

Anne Wietse Boer Contact

Mail Anne Wietse Boer  0207504600