Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Riolering

We leveren een compleet dienstenpakket voor de rioleringsector van de gemeente. Van VGRP tot het ontwerp van een concreet rioolsysteem: inclusief afkoppelvoorzieningen of drainagesystemen. Ook kunnen wij bestek en directievoering voor u verzorgen.

Afgestemd ontwerp 

Zomaar een afvoerleiding van hemel- en afvalwater? Nee, dat is verleden tijd. Zwaardere buien en de drukte in de ondergrond met kabels en leidingen vragen om een goed afgestemd ontwerp. Behalve bepalen hoeveel hemelwater onder- en bovengronds wordt afgevoerd, moet tijdig worden nagegaan welke ruimte er voor hemelwater-, IT- of DT-riolen beschikbaar is.

We ontwerpen voor u het nieuwe rioolstelsel, toetsen het hydraulisch functioneren en stemmen het ontwerp af met andere belanghebbenden. Hieronder valt ook het uitvoeren van risicoanalyses en het geven van bemalingadviezen.

Van probleem tot en met de aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding

We verzorgen het ontwerptraject van schetsontwerp tot en met de aanbesteding.

We stellen modellen op in SOBEK van voorgestelde maatregelen en zien dus direct of de voorstellen het gewenste resultaat hebben.

Door een presentatie van het model met de resultaten, maken we voor u direct inzichtelijk of en waar er problemen voorkomen. In de berekeningen anticiperen wij op zwaardere buien in de toekomst.

Gespecialiseerde adviseurs en projectmanagers

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in bestekken volgens de RAW-systematiek en verzorgen, indien gewenst, het gehele aanbestedingstraject. We stellen kostenbegrotingen op voor zowel de aanleg als voor het beheer en onderhoud.

Onze projectmanagers hebben ruime ervaring in de civiel technische begeleiding voorafgaande aan en tijdens de uitvoering. Zij zorgen voor een tijdige en goede afstemming met omgevingspartijen, bewaken het vergunningentraject en begeleiden de contractuele zaken.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00