Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Guy Henckens 06 825 011 74
sr. specialist stedelijk water

Riolering

We leveren een compleet dienstenpakket voor de rioleringssector van de gemeente. Van vGRP tot het ontwerp van een concreet rioolsysteem: inclusief afkoppelvoorzieningen of drainagesystemen. Ook kunnen wij bestek en directievoering voor u verzorgen.

Afgestemd ontwerp 

Zomaar een afvoerleiding van hemel- en afvalwater? Nee, dat is verleden tijd. Zwaardere buien en de drukte in de ondergrond met kabels en leidingen vragen om een goed afgestemd ontwerp. Behalve bepalen hoeveel hemelwater onder- en bovengronds wordt afgevoerd, moet tijdig worden nagegaan welke ruimte er voor hemelwater-, infiltratie of drainageleidingen beschikbaar is.

We ontwerpen voor u het nieuwe rioolstelsel, toetsen het hydraulisch functioneren en stemmen het ontwerp af met andere belanghebbenden. Hieronder valt ook het uitvoeren van risicoanalyses en het geven van bemalingsadviezen.

Van probleem tot en met de aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding

We verzorgen het ontwerptraject van schetsontwerp tot en met de aanbesteding.

We stellen modellen op van voorgestelde maatregelen in Infoworks ICM of SOBEK2 en zien dus direct of de voorstellen het gewenste resultaat hebben.

Door een presentatie van het model met de resultaten, maken we voor u direct inzichtelijk of en waar er problemen voorkomen. In de berekeningen anticiperen wij op zwaardere buien in de toekomst.

Gespecialiseerde adviseurs en projectmanagers

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in bestekken volgens de RAW-systematiek en verzorgen, indien gewenst, het gehele aanbestedingstraject. We stellen kostenbegrotingen op voor zowel de aanleg als voor het beheer en onderhoud.

Onze projectmanagers hebben ruime ervaring in de civieltechnische begeleiding voorafgaande aan en tijdens de uitvoering. Zij zorgen voor een tijdige en goede afstemming met omgevingspartijen, bewaken het vergunningentraject en begeleiden de contractuele zaken.

We leveren een compleet dienstenpakket voor de rioleringsector van de gemeente. Voor gemeente, ontwikkelaar of aannemer.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Guy Henckens Contact

sr. specialist stedelijk water  06 825 011 74