Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Guy Henckens 06 825 011 74
sr. specialist stedelijk water

Klimaatstresstest: verdiepende stresstest

Richting uitvoeringsprogramma

Nadat de eerste stresstesten (light) zijn uitgevoerd en de klimaatdialogen zijn gestart ontstaat een steeds beter beeld van de risico’s van klimaatverandering en de mogelijkheden om deze risico’s te verkleinen. Vaak zijn er nog aanvullende berekeningen nodig om definitieve keuzes te maken over type maatregelen en de detaillering van deze maatregelen, kortom om te komen tot een uitvoeringsprogramma.

Op www.ruimtelijkeadaptatie.nl zijn richtlijnen opgenomen voor de benodigde verdiepende stresstesten. Het blindelings toepassen van deze richtlijnen kan echter kostbaar zijn en levert niet altijd de gewenste informatie.

Wareco kan u ondersteunen bij het maken van doelmatige en pragmatische keuzes om te komen tot een volwaardig uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Waar nodig kan dit het beste door het maken van integrale modelberekeningen, zoals bijvoorbeeld voor hemelwateroverlast, maar dit is lang niet overal nodig.

Van grof naar fijn

Tussen het toepassen van het landelijk beschikbare kaartmateriaal (www.klimaateffectatlas.nl) en een volledige integrale berekening en analyse van alle klimaataspecten zit veel ruimte. Vaak is een nadere analyse van slecht één of enkele aspecten (bijvoorbeeld wateroverlast en hitte) voldoende om een keuze over een maatregel te nemen. Van belang daarbij is de verhouding tussen onderzoekskosten en de kosten van een eventuele maatregel. Wij werken daarom van grof naar fijn en voorkomen zo hoge onderzoekskosten. Vanzelfsprekend zijn wij in staat alle mogelijke berekeningen op het gewenste niveau uit te voeren.

Heldere presentatie

Rekenresultaten op zich zijn meestal niet voldoende om een klimaatmaatregel te onderbouwen. Omdat vele disciplines bij elkaar komen, en er soms ook niet-specialisten (bijvoorbeeld burgers) op basis van rekenresultaten maatregelen moeten begrijpen of bedenken, is het noodzakelijk de berekeningen helder te presenteren.

De ervaring van Wareco is dat het verstandig is om resultaten op verschillende manieren te presenteren (2D en 3D, analoog en digitaal).  In overleg met u kiezen wij de meest geschikte methodes. Enkele voorbeelden zijn hieronder weergegeven.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Guy Henckens Contact

sr. specialist stedelijk water  06 825 011 74